Jaksollinen järjestelmä!

The periodic table of chemical elements celebrated its 150th anniversary in 2019.

Juhlitaan yhdessä tätä merkittävää vuosipäivää! Testaa tietosi ja opi uutta tuotteistamme.

TEE TESTI

Interaktiivinen jaksollinen järjestelmä

Jos haluat tutustua alkuaineiden kaikkiin fysikaalisiin ominaisuuksiin, napsauta oikealla olevia ruutuja...

Katso kaikki tuotevalikoimamme jaksolliset järjestelmät:

Kaikki jaksolliset järjestelmät

Muut elementit

Kuka kehitti jaksollisen järjestelmän?

Nykyisen kaltaisen jaksollisen järjestelmän kehitti ensimmäisenä venäläinen kemisti Dmitri Mendeleev, joka julkaisi ensimmäisen tunnistettavan jaksollisen järjestelmän taulukon 6. maaliskuuta 1869. Mendeleev aloitti järjestämällä alkuaineet atomipainon mukaan, ja jakoi ne sitten eri ryhmiin.

Miten jaksollinen järjestelmä on järjestetty?

Jaksollinen järjestelmä on taulukko kemiallisista alkuaineista ryhmiteltynä niiden atomiluvun, elektronirakenteen ja toistuvien kemiallisten ominaisuuksien mukaan. Taulukon rakenne kuvaa jaksollisia suuntauksia. Taulukon seitsemää vaakariviä kutsutaan jaksoiksi. Metalliset alkuaineet sijaitsevat jakson vasemmassa reunassa ja epämetallit oikeassa reunassa. Taulukon pystyrivejä kutsutaan ryhmiksi. Ne sisältävät kemiallisilta ominaisuuksiltaan samankaltaisia alkuaineita. Kuudella ryhmällä on yleisesti hyväksytyt nimet ja määritetyt numerot: esimerkiksi ryhmän 17 alkuaineet ovat halogeeneja, ja ryhmä 18 sisältää jalokaasuja. Taulukossa on myös neljä suorakulmaista aluetta (tai lohkoa) eri atomiorbitaalien täyttymisjärjestykseen perustuen.

Mitä alkuaineita järjestelmään on lisätty äskettäin? Miten nämä uudet alkuaineet löydettiin?

Uusimmat alkuaineet ovat Nihonium, Moscovium, Tennessine ja Oganesson numeroilla 113, 115, 117 ja 118. Nihonium on ensimmäinen nykyaikainen Aasian maassa löydetty alkuaine. Ne ovat hiukkaskiihdyttimellä aikaansaatuja alkuaineita. Tämä tarkoittaa sitä, että tiettyä kohdetta pommitetaan hiukkassuihkulla. Sen jälkeen tarkastellaan tulosta, joka syntyy hyvin nopeasti. Uudet alkuaineet ovat kemistien ja fyysikkojen yhteistyön tuloksia. Niiden luomisessa on hyödynnetty käytettävissä olevia tutkimusasetelmia, teknologioita ja resursseja.

Mikä on tällaisen tutkimustyön tavoite?

Sen avulla opimme uutta maailmankaikkeudesta ja pystymme kehittämään uusia teknologioita - mitä voimme tehdä ja oppia?

Kirjallisuutta