3M - Esittelyssä turvallisuustietous

Lue lisää kuinka voit valita työntekijöille oikeanlaiset henkilönsuojaimet 3M:n tuotevalikoimasta sekä tarjota käyttöön varmistusprosessit, jotta työntekijät osaavat testata henkilönsuojainten sopivuuden.

Hengityssuojaus

Sopivien hengityssuojainten valinta voi tuntua vaikealta, koska huomioitavia seikkoja on paljon. 3M-tuotteista on helppo valita sopiva suojaus- ja mukavuustaso.

Suojalasit

3M-silmiensuojaustuotevalikoima sisältää laadukkaita suojalaseja, joissa käyttömukavuus, suojaus ja tyylikkyys ovat tasapainossa.

3M-ratkaisut – kuulonsuojaus

3M, maalimanlaajuinen toimija, joka auttaa sinua ratkaisemaan monimutkaiset kuulonsuojaushaasteesi, on tuonut markkinoille työkaluja ja palveluita, jotka auttavat sinua kuulonsuojauksen havaitsemisesta suojaukseen ja validointiin.

Esiteltävät tuotteet

3M™ Aura™ 9300+Gen3 hiukkassuojaimet

Kolmannen sukupolven Aura hengityssuojaimet uudella Cool Flow venttiilillä tarjoavat parannettua käyttäjämukavuutta ja hengitettävyyttä. Tuotteet ovat kestävämpiä ja helpommin puettavissa.

3M™ SecureFit™ 600 -sarjan suojalasit

3M:n patentoitu SecureFit™ PDT -tekniikka säätelee päähän kohdistuvaa voimaa yksilöllisesti, jotta suojalasit eivät purista ja tuntuvat miellyttäviltä käytössä.

3M™ PELTOR™ X -sarjan kuulonsuojaimet

Sulavalinjaisesti muotoillut kuulonsuojaintuotteet sopivat monenlaisiin käyttötarkoituksiin ja vaimentavat ääntä tehokkaasti.

3M™ Versaflo™ TR-800 akkukäyttöinen, ilmaa puhdistava hengityssuojain - uusi turvallinen suojausjärjestelmä

Korkeatasoinen hengityssuojain, joka samalla minimoi tulipalo- ja räjähdysvaaran.

3M™ Solus™ 1000 -sarjan suojalasit

Ohutkehyksiset suojalasit näyttävät tyylikkäiltä ja moderneilta, ja niissä on pehmeät sangat, joissa on korostusväri.

3M™ EAR Classic -korvatulpat

Kuulonsuojauksen mullistaneet Classic-korvatulpat olivat markkinoiden ensimmäiset vaahtomuovikorvatulpat, ja ne muotoutuvat korvakäytävään tiiviisti.

Literature

Fall Protection

DBI-SALA® and Protecta® Fall Protection equipment offering solutions for work at height needs.

3M Trade Marketing

10 ways to achieve standardization in personal safety in the Pharma Industry

3M:n turvallisuustietous

Henkilönsuojainten käyttömukavuus vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin. 3M-ohjelmalla varmistetaan henkilönsuojainten testausmenetelmän ajantasaisuus ja luotettavuus. Samalla kerrotaan huonosti sopivien henkilönsuojainten vaikutuksesta pitkäaikaisessa käytössä. Turvallisuustietousohjelman 3 peruspilaria ovat valinta, koulutus ja sopivuuden varmistaminen.

Henkilönsuojainvalikoima

Oikeanlaisten henkilönsuojainten valinnassa on huomioitava seuraavat kaksi päätekijää:

Onko suojain riittävä?

Henkilönsuojaimen valinta perustuu nykyään pääosin siihen, suojaako tuote käyttäjää tämän kohtaamalta vaaralta. Esimerkiksi korvatulppa vaimentaa melutasoa, jolloin haitta vähenee kohtuulliselle tasolle.

Onko suojain sopiva?

Tätä ei huomioida hankinnassa läheskään yhtä paljon. Olennaista onkin, sopiiko tuote käyttäjälle, kyseiseen tehtävään ja käyttöympäristöön sen suojaavien ominaisuuksien lisäksi. Kyse ei ole vain tuotteen teknisistä ominaisuuksista, vaan sen tehokkuuden huomioimisesta käytössä.

Muutoin suojaimia saatetaan käyttää vähemmän, jolloin työntekijöiden suojaus ei vastaa aiottua tasoa.

Koulutus

3M uskoo, että koulutuksella edistetään henkilönsuojainten oikeanlaista käyttöä ja vaaroihin liittyvän tietämyksen lisäämistä sekä kannustetaan käyttämään henkilönsuojaimia.

Koulutusta perusteina ovat seuraavat kolme turvallisuuteen liittyvää peruspilaria:

Moraali – työntekijän suojaaminen

Jos henkilönsuojaimia ei käytetä ollenkaan tai oikein tai niitä ei huolleta, käyttäjän suojaus ei vastaa vaadittua tasoa, jolloin hän altistuu terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuville haitoille.

Laki – organisaation suojaaminen

Paikalliset määräykset eroavat tiedon antamisen, ohjeistuksen ja koulutuksen osalta, mutta henkilönsuojainvaatimukset perustuvat usein EU:n henkilönsuojaindirektiiviin (neuvoston direktiivi 89/656/ETY). Täytäntöönpano vaihtelee maittain, mutta keskeinen vaatimus on se, että työnantajan on järjestettävä koulutusta ja tarvittaessa havaintoesityksiä henkilönsuojainten käytöstä.

Toisaalta on muistettava siviilioikeudelliset perusteet. Voi olla tarpeen pystyä osoittamaan, että työntekijöille on järjestetty suojainten käyttökoulutusta, jos täytyy puolustautua yritykseen tai organisaatioon kohdistuvia vaateita vastaan.

Raha – investointien hyödyntäminen

Asiaa voi tarkastella vakuutusmaksujen ja sakkojen tai käytettäviin suojaimiin liittyvien investointien näkökulmasta etenkin silloin, kun on kyse hintavista, kestokäyttöisistä tuotteista, kuten akkutoimisista hengityssuojaimista ja putoamissuojaimista. Investoinneista saa parhaan hyödyn opettamalla työntekijöille suojainten käyttöä, säilytystä ja huoltoa. Näin voi myös pidentää suojainten käyttöikää, kun niitä ei tarvitse turhaan vaihtaa ennenaikaisesti.

Sopivuuden varmistaminen

Sopivuuden varmistaminen on olennainen osa työpaikan henkilönsuojainohjelmaa, jotta käyttäjä osaa valita sopivan/oikeankokoisen tuotteen ja suojaustason työpaikan vaaroja vastaan. Samoja periaatteita voi soveltaa mihin tahansa henkilönsuojaimeen, mutta tunnettuja menetelmiä käytetään tavallisesti tiukasti sopiville hengityssuojaimille, kuulosuojaimille ja suojalaseille.

Mitä ongelmia sopivuuden varmistamisella ratkaistaan?

  • Työpaikan henkilönsuojainohjelman keskeinen osa
  • Arvio siitä, kuinka hyvin tietty suojain sopii työntekijälle
  • Arvio myös miellyttävyydestä, mukautuvuudesta ja yleisestä sopivuudesta käyttäjälle
  • Ihanteellinen mahdollisuus antaa työntekijälle henkilönsuojainten käyttöä ja sopivuutta koskevaa koulutusta

Miksi 3M on hyvä valinta turvallisuuskumppaniksi?

3M:n innovatiivinen kulttuuri edistää suojauksen ja käyttömukavuuden optimointia johtavien henkilönsuojainten suunnittelussa.

  • Lähestymistapamme pyrkii tukemaan suojainten sopivuuden varmistamista ja valintaa sekä niitä koskevaa koulutusta
  • Laaja ja kattava 3M-henkilönsuojainvalikoima takaa sopivan suojauksen jokaisen työntekijän tarpeisiin tilanteen mukaan
  • 3M takaa tasaisen laadun kaikkialla maailmassa
  • 3M tarjoaa paikallista tukea ja neuvontaa