Minimate™-tangentiaalivirtauslaite

Minimate™-tangentiaalivirtauslaite selkeyttää laboratorioissa tapahtuvaa konsentrointia, suolanpoistoa ja puskuriliuoksen vaihtoa.

picture from research brochure page 10

  • Käyttövalmiissa laitteistossa on kaikki tangentiaalivirtaussuodatuksessa tarvittavat laitteet, letkut ja sovittimet
  • Samalla laitteella voi tehdä sekä konsentroinnin että diafiltraation ilman, että käyttäjän tarvitsee juurikaan puuttua asiaan
  • Edullinen malli, joka on helppo puhdistaa ja käyttää uudelleen

Käyttötarkoitukset

  • Proteiinien, peptidien ja nukleiinihappojen (DNA, RNA, oligonukleotidit) konsentrointi ja suolanpoisto
  • Vasta-aineiden tai rekombinanttiproteiinien talteenotto selkeytetyistä soluviljelyaineista
  • Suurten ja pienten biomolekyylien erottelu (fraktiointi)
  • Virusten tai geeniterapiavektorien konsentrointi
  • Pylväskromatografiaa edeltävä näytteiden valmistelu

Tutustu tutkimusesitteeseen