Vaatimustenmukaisuus ja sertifikaatit

Yrityksemme on sertifioitu useiden laatua, ympäristöä sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevien ISO-standardien mukaisesti.

Nämä sertifioinnit ovat osa sitoumustamme erinomaiseen laatutasoon ja laadun jatkuvaan parantamiseen. Niihin perustuvat arvomme, jotka välitämme asiakkaillemme jokaisen tarjoamamme prosessin, valikoiman, tuotteen ja ratkaisun yhteydessä. Ne takaavat, että hallintajärjestelmämme, tuotantantoprosessimme, palvelumme ja dokumentoidut menetelmämme ovat globaalin standardoinnin ja laadunvarmistuksen vaatimusten mukaisia.

Osoitteesta avantorsciences.com löydät täydellisen luettelon laadunhallintajärjestelmän ISO-sertifikaateista.

ISO 9001

ISO 9001 -sertifiointi perustuu laadunhallintajärjestelmän periaatteisiin, joihin sisältyvät voimakas asiakaslähtöisyys, johtotason sitoutuminen, standardoitu lähestymistapa ja jatkuva parannusprosessi. Tämä standardi on laadunhallintajärjestelmien yleisstandardi, joka varmistaa, että asiakkaat saavat jatkuvasti laatutuotteita ja laadukkaita palveluita.

ISO 45001

ISO 45001 määrittää vaatimukset työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmälle ja ohjaa niiden soveltamisessa, jotta organisaatiot pystyisivät tarjoamaan turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja ehkäisemällä työtapaturmia ja sairastumisia ja parantamaan ennakoivasti suorituskykyään työterveyden ja -turvallisuuden alueella. Monissa eri maissa sijaitsevat toimipaikkamme käyttävät tätä standardia perustana turvallisen ja terveellisen työpaikan ylläpitämisessä.

ISO 14001

ISO 14001 määrittää vaatimukset ympäristönhallintajärjestelmälle, jota organisaatio voi käyttää ympäristösuorituskykynsä parantamisessa. ISO 14001 on tarkoitettu käytettäväksi organisaatossa, joka pyrkii hallitsemaan ympäristöstä kantamansa vastuun järjestelmällisellä tavalla tukemalla kestävän kehityksen ympäristöpilaria.
Yrityksellämme on monia ympäristövastuun kantamiseen liittyviä hankkeita ympäri maailman: Esimerkkeinä voidaan esittää jätteen vähentäminen ja kierrätys tai veden, polttoaineen ja energiankulutuksen vähentäminen.

ISO 13485

ISO 13485 standardi määrittää vaatimukset tuotteen elinkaaren, muun muassa lääkinnällisten laitteiden tuotanto, myynti ja toimitus sekä in vitro diagnostiikka, kokonaisvaltaiselle laadunhallintajärjestelmälle.

ISO 17025

ISO/IEC 17025 määrittää yleisvaatimukset testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyydelle, puolueettomuudelle ja johdonmukaiselle toiminnalle.

ISO17034

ISO 17034 määrittää yleisvaatimukset referenssimateriaalien tuottajien pätevyydelle ja johdonmukaiselle toiminnalle. Se on tarkoitettu käytettäväksi referenssimateriaalien tuottajien yleisten laadunhallintamenetelmien osana.

ISO-sertifikaattien luettelo ja maasi yhteystiedot löydät alta.

Jos sinulla on laatupolitiikkaamme koskevia kysymyksiä, otathan yhteyttä:

Anna Fredriksson Kinnander
Nordic Quality Manager
anna.kinnander@avantorsciences.com

 

Jos sinulla on kysyttävää ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikkaamme liittyen, otathan yhteyttä:

Rudy Hengeveld 
EHSS&S Manager Nordics & the Netherlands
rudy.hengeveld@avantorsciences.com