Ilma-analyysisovellukset

Löydä oikeat ilmanseurantamenetelmät ja materiaalit eri epäpuhtauksien ja hiukkasten havaitsemiseen ja määrän mittaukseen useissa teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa sovelluksissa. Merck tarjoaa ilmanäytteenottoon tarkoitettuja tuotteita ASTM:n, NIOSH:n, OSHA:n, US EPA:n, California Air Resources Boardin (CARB) ja eurooppalaisten menetelmien mukaisesti. Ilmanäytteenottoon tarkoitetut tuotteet sisältävät tuotteita aktiiviseen, passiiviseen ja kokoilman näytteenottoon.

Aktiivinen näytteenotto tapahtuu vetämällä ilmaa absorboimisvälineen kuten ORBO-putken, lämpöputken, suodattimen tai impaktorin läpi ilmapumpun avulla.

Passiivinen näytteenotto tapahtuu kontaminoituneen ilman tullessa laitteeseen diffusoimalla se laitteen sisällä olevaan absorboimisvälineeseen.

Kokoilmanäyte otetaan, kun ilma vedetään jonkintyyppiseen säiliöön. Tarvittavien laitteiden lisäksi Merck-tuotevalikoima sisältää laajan valikoiman kemiallisia vertailustandardeja.

Esimerkkejä ilma-analyysisovelluksista