Lasipullojen autoklavointi

DWK Life Sciences

Autoklaavi on erikoislaite, joka on suunniteltu fyysistä desinfiointi- ja sterilointimenetelmää varten. Prosessi on höyryn, korkean paineen ja ajan yhdistelmä. Höyry siirtää lämpöenergiaa erittäin tehokkaasti (verrattuna kuivaan ilmaan), ja se voi steriloida 121 °C:ssa vain 15 minuutissa.

Suurin osa laboratorioiden lasipulloista soveltuu autoklavoitavaksi. On kuitenkin tärkeää ottaa huomioon joitakin keskeisiä eroja laboratoriossa käytettävien lasituotetyyppien välillä sekä parhaat käytännöt autoklaavikierrosta suoritettaessa.

Tässä artikkelissa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin ja neuvomme lasipullojen turvallisessa autoklavoinnissa.

1) Onko turvallista autoklavoida kaikenlaisia laboratorion lasipulloja?

Ennen laboratoriopullojen autoklavointia on tärkeää tarkastella eri lasi- ja pullotyyppien soveltuvuutta. Borosilikaattilasipulloja on turvallista autoklavoida, koska materiaali kestää hyvin lämpöshokkeja. Soodakalkista tai piilasista valmistettuja lasipulloja autoklavoitaessa rikkoutumisriski on paljon suurempi. Vaikka tämäntyyppisiä pulloja on edelleen mahdollista autoklavoida, materiaalilla ei ole samaa turvallisuusmarginaalia.

Muovipinnoitetut laboratoriopullot voidaan myös autoklavoida turvallisesti, mutta pinnoitemateriaali hydrolysoituu höyryn vaikutuksesta autoklaaviprosessin aikana, joten ne kestävät yleensä vähemmän autoklaavausjaksoja kuin pinnoittamattomat lasipullot.

Lasisäiliöitä ei yleensä pidä täyttää yli 75 prosenttia nimelliskapasiteetista. Tällä mahdollistetaan nesteen laajeneminen ja mahdollinen vaahtoaminen, mikä estää ylivuodon. Turvallinen täyttökapasiteetti riippuu kuitenkin myös nesteen luonteesta. Vettä tai vesipitoisia puskureita sisältävät lasipullot voidaan täyttää säiliön nimellissäiliön täyttörajaan asti. Agar-pohjaisten elatusaineiden sterilointiin käytettävät pullot tulisi täyttää vain 50 prosenttiin astiaston tilavuudesta.

2) Miten laboratoriopullot tulisi laittaa autoklaaviin?

Autoklaavia käytettäessä on suositeltavaa käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita. Tämä käsittää täydellisen silmien ja kasvojen suojauksen, umpinaiset kengät ja kuumuutta kestävät käsineet esineiden, erityisesti kuumien lasitarvikkeiden, poistamista varten.

Vältä autoklaavin täyttämistä liian täyteen, jotta höyry pääsee kiertämään tehokkaan sterilointiprosessin aikaansaamiseksi. Varmista myös, että pullot on puhdistettu ennen niiden asettamista autoklaaviin. Näin epäpuhtaudet eivät pinty lasipullon seinämiin.

Suuriin painaviin pulloihin, kuten 20 litran pulloihin, tulisi myös täyttää pieni määrä tislattua vettä (WFI tai puhdistettua), joka auttaa tuottamaan höyryä, kun ne steriloidaan kuivana (tyhjänä) autoklaavissa.

3) Miten kierrekorkilliset lasipullot tulisi höyrysteriloida?

Kun pulloja steriloidaan tai autoklavoidaan, kierrekorkki on kiinnitettävä löysästi enintään yhden kierroksen verran. Suljetussa säiliössä sisältö laajenee ja aiheuttaa suuren paine-eron (yli 4 baarin absoluuttinen paine), joka voi johtaa räjähdysmäiseen vikaan. Lisäksi korkit, joita ei ole avattu riittävästi, voivat luoda pulloon tyhjiön jäähdytysvaiheen aikana. Jos pulloja ei tuuleteta kunnolla, niiden sisällä oleva neste ei pääse kiehumaan uudelleenjäähdytysvaiheessa, joten se pysyy kuumana pitkään. Älä koskaan sulje tai siirrä kuumennettuja nesteitä sisältäviä säiliöitä. Jos korkki jätetään löysälle (1/2 kierrosta), autoklaavissa olevan höyryn ja pullon sisäpuolen välillä ei ole paine-eroa.

Pullot voidaan autoklavoida tiiviisti suljetuilla korkeilla, jos höyryautoklaavissa on tukipaineen kompensointi.

Tavanomaisissa autoklaaveissa (joissa ei ole paineenkorjausta) kalvotuuletuskorkki on turvallisempi ja kätevämpi vaihtoehto. Kaksisuuntainen paineen tasaus tapahtuu 0,2 mikronin ePTFE-kalvon läpi, ja samalla korkki pysyy tiiviisti suljettuna, mikä vähentää kontaminaatioriskiä autoklavoinnin päätyttyä. Kalvotyhjennyskorkkeja ei saa käyttää pulloissa, joiden tilavuus on yli 3 500 ml.

GMP-toiminnoissa, lääketieteellisissä sovelluksissa tai vähintään viiden litran pulloissa yksiaukkoisen, steriilillä tuuletussuodattimella varustetun liitinkorkin käyttö on kalvokorkkeja sopivampi vaihtoehto. Esimerkiksi yksiaukkoista, ruostumattomasta teräksestä valmistettua GL 45 -korkkia voidaan käyttää validoidun lääkelaatua olevan, steriilin ilman, 0,2 mikronin 50 mm:n levy- tai kapselisuodattimen kanssa. Tätä vaihtoehtoa suositellaan erityisesti suuremmille, yli kahden litran pulloille.

4) Pitääkö pullojen yläosa peittää alumiinifoliolla ennen autoklavointia?

Tämä on yleinen käytäntö monissa tutkimuslaboratorioissa, mutta folion laittaminen lasisäiliöiden suuaukkojen päälle vähentää kyseisten esineiden asianmukaisen steriloinnin todennäköisyyttä. Kalvo on kiinnitettävä löysästi, jotta höyry pääsee lasisäiliöihin, eikä se suojaa kontaminaatiolta steriloinnin jälkeen.

5) Kuinka kauan autoklaavijakso kestää?

Höyrysterilointilämpötilaksi suositellaan 121, 126 tai 134 °C käyttökohteesta riippuen. Brittiläisessä standardissa BS EN 285:1997 8.3.1 todetaan: "Sterilointiajan on oltava vähintään 15 minuuttia, 10 minuuttia ja 3 minuuttia, kun sterilointilämpötila on vastaavasti 121 °C, 126 °C ja 134 °C".

On hyvä käytäntö käyttää joko biologista tai kemiallista indikaattoria sen varmistamiseksi, että autoklaavi toimii oikein. Jos jompikumpi indikaattori ei toimi, autoklaavi on tutkittava ongelman tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. On myös ratkaisevan tärkeää, että tuotteet autoklavoidaan uudelleen ongelman poistamisen jälkeen steriiliyden varmistamiseksi.

Esineisiin voidaan myös kiinnittää autoklaaviteippi, jonka merkit tulevat näkyviin, kun kriittinen lämpötila on saavutettu. Toisin kuin muut menetelmät, kuten biologiset indikaattorit, autoklaaviteippi ei kuitenkaan vahvista sterilointia. Sen sijaan sitä voidaan käyttää autoklavoitujen ja ei-autoklavoitujen tuotteiden tunnistamiseen.

Varmista lopuksi, että astut autoklaavia purkaessasi sivuun, jotta kasvosi ja vartalosi eivät joudu kosketuksiin oven ja höyryn kanssa. Avattuasi oven odota mahdollisuuksien mukaan kymmenen minuuttia, jotta tuotteet jäähtyvät. Anna autoklavoitujen tuotteiden jäähtyä huoneenlämpöön aina ennen kuljetusta.

6) Kuinka usein laboratoriopullot voidaan autoklavoida?

Autoklavointijaksojen määrä, joka tuotteelle voidaan tehdä, riippuu autoklavoitavan lasipullon tyypistä, sillä soodakalkkipullot ja muovipinnoitetut pullot kestävät vähemmän autoklaavijaksoja kuin pinnoittamattomat 3.3-borosilikaattilaboratoriopullot.

Vaikka borosilikaatti 3.3 kestää erinomaisesti lämpöshokkeja, nämä pullot voivat vaurioitua ja muuttua ajan mittaan autoklavointiin soveltumattomiksi. Tämä johtuu siitä, että suurin osa borosilikaattilasin vetolujuudesta perustuu sen pinnan kuntoon, ja jos lasi naarmuuntuu, jopa submikroskooppisesti, sen lujuus heikkenee huomattavasti. Pullot, joiden pinta ei ole naarmuuntunut, kestävät turvallisesti toistuvia painevaihteluita, mutta vanhemmat pullot eivät välttämättä kestä sitä.

Valitettavasti on mahdotonta ennustaa, milloin vanhempi pullo voi vikaantua. DWK Life Sciences suosittelee sen vuoksi, että tuotteet vaihdetaan säännöllisesti ja että jokainen tuote tarkastetaan perusteellisesti silmämääräisesti ennen käyttöä naarmujen, lohkeamien tai muiden vikojen varalta. Jos vikoja löytyy, tuote on poistettava käytöstä ja hävitettävä välittömästi.