Muovipullojen autoklavointi

DWK Life Sciences

autoclave-plasticware

Useat yleiset laboratorioprosessit edellyttävät steriilin astian käyttöä. Jos kuitenkin käytät muovisia laboratorioastioita, on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä ennen astian asettamista autoklaaviin.

Seuraavassa on kuusi kysymystä, jotka kannattaa kysyä ennen muovipullojen autoklavointia, jotta prosessi voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti.

Sopiiko muovipullo autoklavoitavaksi?

Jotkut muovipolymeerit soveltuvat autoklavoitaviksi, toiset taas eivät. Esimerkiksi muovipulloja, jotka on valmistettu LDPE:stä (Low Density Polyethylene) tai HDPE:stä (High Density Polyethylene), ei saa autoklavoida. Näiden polymeerien lämpötila-alue on suppea, LDPE:n tapauksessa -50–+80 °C, ja vaikka HDPE:n lämpötila-alue on laajempi, 100–+120 °C, se on silti alle 121 °C:n, jota käytetään yleisimmin autoklavoinnissa. Muita polymeerejä, jotka eivät sovellu autoklavoitaviksi, ovat polymetyylimetakrylaatti, akryyli (PMMA), polystyreeni (PS) ja polyvinyylikloridi (PVC), niiden suppeiden lämpötila-alueiden vuoksi.

Polypropeenista (PP), polytetrafluorieteenistä (PTFE), polyfluoroalkoksista (PFA), polymetyylipenteenistä (usein lyhenne PMP tai TPX) ja polykarbonaatista (PC) valmistettuja muovipulloja voidaan kuitenkin autoklavoida turvallisesti, koska nämä polymeerit ovat vakaita korkeammissa lämpötiloissa.

Onko muovipullo puhdistettu etukäteen?

Ennen kuin laitat muovipullon autoklaaviin, on tärkeää varmistaa, että säiliö on puhdistettu. Tämä estää epäpuhtauksia kovettumasta muovipullon pinnalle prosessin aikana.

Ovatko korkit täysin irti?

Ennen muovipullojen autoklavointia laboratoriossa on tärkeää, että korkit on poistettu kokonaan. Jopa löysästi ruuvattu korkki voi aiheuttaa tyhjiön pullon sisälle autoklavoinnin aikana. Tämä aiheuttaa muovipullon luhistumisen ja vääntymisen, jolloin se on käyttökelvoton. Korkki on sen vuoksi irrotettava kokonaan pullosta, ennen kuin se asetetaan autoklaaviin. Yksi yleisesti käytetty tapa on teipata korkki säiliön kaulan sivuun autoklaaviteipillä, mikä auttaa myös varmistamaan, että oikea korkki ja pullo pysyvät yhdessä prosessin aikana.

Onko autoklaavissa tilaa höyryn kiertämiselle?

Autoklaavin täyttämistä liian täyteen on vältettävä, sillä se estää höyryn tehokkaan kierron esineiden välillä ja voi vaarantaa steriloinnin. Varmista sen sijaan, että esineiden välillä on runsaasti tilaa. Tämä on erityisen tärkeää autoklavoitaessa muovituotteita. Muovipolymeerit siirtävät lämpöä hitaammin kuin lasi tai metalli, ja niiden sterilointilämpötilan saavuttaminen voi kestää kauemmin. Siksi höyryn vapaan kierron varmistaminen autoklaavissa on entistäkin tärkeämpää.

Oletko validoinut autoklaavin?

Vaikka autoklaavin vakiolämpötila on 121 °C, on tärkeää kalibroida autoklaavi säännöllisesti sen varmistamiseksi, että näkyvä lämpötila on oikea. On myös tärkeää tarkistaa koneeseen liittyvät erityisohjeet käyttöjaksojen keston määrittämiseksi.

Onko sterilointi saavutettu?

Muovien hitaampien lämmönsiirto-ominaisuuksien vuoksi on tärkeää varmistaa, että sterilointi on onnistunut. Ennen muovipullojen autoklavointia on suositeltavaa käyttää indikaattoria, joka osoittaa, että oikea lämpötila on saavutettu jatkuvasti. Autoklaaviteipin tai muiden sellaisten fyysisten indikaattoreiden käyttö, joiden ulkonäkö tai väri voi muuttua näkyvästi sen jälkeen, kun ne on altistettu laboratoriossa tapahtuvan steriloinnin lämpötiloille, voi antaa selvyyttä siitä, onko prosessi toiminut.