Puhdastilan matot ja lattiapinnoitteet

Hiukkaset pyrkivät asettumaan tasaisille pinnoille niiden adheesio-ominaisuuksien ja puhdastilan ilmavirtauksen mukaan. Lopulta hiukkaset laskeutuvat lattiapinnoitteelle muodostaen kontaminaatiokohtia.

Tarramatoilla, kiinteillä matoilla ja erityisillä lattiapinnoitteilla on keskeinen rooli, kun halutaan valvoa hiukkaskontaminaatiota puhdastilan edustalla. Jotta kontaminaation valvonta puhdastilassa tai valvotussa ympäristössä olisi mahdollisimman tehokasta, on suositeltavaa käyttää kiinteiden mattojen, erikoislattiapinnoitteen ja tarramattojen yhdistelmää.

Lattiaan liimautuvat matot

Pölyä ja hiukkasia keräävät matot (liimautuvat matot) ja erikoislattiapinnoite ehkäisevät puhdastilan kontaminaatioita.

Kiinteät matot

Puhdastiloihin kiinteästi asennettava matot takaavat puhtauden. Ne voi kiinnittää lattiaan.

Lattiapinnoitteet

Puhdastilan lattiapinnoitteet ehkäisevät kontaminaatioita pukeutumistilassa, materiaalin vastaanottotiloissa ja puhdastiloissa.

Ergonomiamatot

Ergonomiamatot vähentävät rasitusta.