Kemialliset innovaatiot

FOCUS: orgaaninen synteesi

Tervetuloa FOCUS: orgaaninen synteesi -lehteen, jossa voit tutustua suuntauksiin, kehityksiin ja innovaatioihin.

Merckin älykkäät kemikaalit – digitaalisesta titraatioon

Tee titraatiosta Mettler Toledon instrumentilla turvallisempaa näillä RFID-etiketeillä varustetuilla SmartChemicals-tuotteilla.

Merck Aquastar® -reagenssit ja -standardit tarkkaan vesimääritykseen

Kattava valikoima reagensseja ja standardeja tarkkoja Karl Fischer -titraustuloksia varten, mukaan lukien monet uudet reagenssit koulometriaa varten.

VWR® kalibrointiin – kaikki VWR:n kemialliset standardit ja CRM:t kalibrointia varten

Kattava valikoima korkeita puhtausstandardeja ja sertifioituja viitemateriaaleja (CRM) kaikkien laitteiden kalibrointiin ja menetelmien validointiin.

VWR Chemicals - uudet standardit petrokemiaan

Yli 500 kalibrointistandardia ja referenssimateriaaleja petrokemiaan! Nämä standardit ovat välttämättömiä öljyjen, voiteluaineiden, polttoaineiden ja bensiinin tarkastuksissa kansainvälisten standardien kuten ASTM- tai IP-standardimenetelmien mukaisesti.

VWR Chemicalsin osmolaliteettistandardit laitteiden täydelliseen kalibrointiin

Kattava valikoima osmolaliteettistandardeja sertifioiduiksi viitemateriaaleiksi (CRM) osmometrien kalibrointiin.

VWR Chemicals - täydellinen sarja standardeja ympäristöanalyyseihin (COD, TOC ja TIC)

Viime aikoina on kehitetty monia uusia valikoimia (TOC, TIC tai sameus) laaja-alaisiin toistuviin käyttötarkoituksiin. Niitä voi käyttää monien erilaisten instrumenttien kanssa. Löydät kaikki tuotteet tästä.

PESTINORM® kaasukromatografia (GC) sertifioidut viitemateriaalit (CRM)

PESTINORM® -viiteaineita voidaan käyttää GC-kolonnin ominaisuuksien karakterisointiin, tuntemattomien yhdisteiden tunnistamiseen tai GC-analyysimenetelmien validointiin.

VWR Chemicals - uusia HiperSolv CHROMANORM® LC-MS reagensseja

LC-MS-menetelmiä kehitetään jatkuvasti nykypäivän vaatimuksia vastaaviksi. Uusia laatuja (Metanoli ULTRA plus), uusia liuoksia (n-heksaani ja n-heptaani) ja monia muita käyttövalmiita seoksia kaikkiin LC-MS-sovelluksiin.

VWR Chemicals - ioniparireagenssion valikoiman laajennus

HPLC-gradienttieluutio, täydellisen valikoima ioniparireagensseja, joiden ekstinktioarvot ovat alhaisella UV-alueella erittäin pienet, ja läpinäkyvyys erinomainen 200 nm:iin asti myös korkeina pitoisuuksina.

Mikrobiologiaratkaisut Avantorilta. Uutuus: VWR® HSG mikrobiologiaan nyt saatavana

Tämä uusi opas sisältää täydelliset Avantor-ratkaisut mikrobiologian työnkulkuun: näytteenotosta ja viljelystä analysointiin ja varastointiin.

VWR Chemicals - tuotteet pilottihankkeisiin ja kasvuun - saatavilla yli 100 suurpakkauskokoa!

Kasvu- ja tuotantotarpeiden tyydyttämiseen yli 100 ainetta (happoja, emäksiä, suoloja ja liuottimia) suurpakkauksissa (>25 kg/l) on nyt saatavilla eri tuotemerkeillä (AnalaR® NORMAPUR®, GPR RECTAPUR® tai TECHNICAL).