Environment

VWR:llä on laaja valikoima tuotteita ja palveluja täydelliseen kentällä tai laboratoriossa tapahtuvaan veden analysointiin.

Ympäristöanalyysi Merck-laitteilla

Orgaaninen tai epäorgaaninen analyysi veden, maaperän tai ilman epäpuhtauksista tai saasteista? Merck tarjoaa kaiken mitä tarvitset näytteenotosta laadunvalvontaan ympäristöntestauslaboratorioissasi.

Näytteenotto

Kaikki mitä tarvitset näytteenottoon...

Näytteiden esikäsittely

Laaja valikoima tuotteita näytteiden valmistelemiseen...

Kolorimetria/fotometria

Monipuolinen valikoima tuotteita veden eri parametrien mittaamiseen...

BOD-mittaukset

Biologinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand, BOD) on tärkeä raakaveden laadun mittari...

COD-analyysi

VWR tarjoaa 2 ratkaisua COD:n mittaamiseksi...

TOC (Total Organic Carbon, orgaaninen kokonaishiili)

TOC-arvo tarkoittaa orgaanisiin yhdisteisiin sitoutuneen hiilen määrää, ja sitä käytetään usein epäspesifisenä veden laadun indikaattorina...

Kloori (vapaa & kokonais-)

VWR tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vapaan kloorin ja kokonaiskloorin mittaukseen...

Kjeldahl

Typpi on tärkeä vedestä seurattava parametri...

Suspendoituneet kiintoaineet

VWR tarjoaa erilaisia tuotteita veden laadun mittaukseen suspendoituneitten kiintoaineiden perusteella...

Määräykset ja normit

Veden laatua koskevat standardit ja normit...

Tuotevalikoima

Lyijy ja kupari

Uusi SA1100-skannausanalysaattori on edistysaskel veden sisältämän lyijyn ja kuparin testauksessa...

Flokkulaatio

Flokkulaattorit on soveltuvat useisiin eri käyttötarkoituksiin, kuten flokkulanttien ja saostusaineiden tehokkuuden testaamiseen...

Sedimentaatio

Testi, jolla arvioidaan suspendoituneiden kiintoaineiden määrä viemärivedestä...

Uuttaminen

Uuttaminen on prosessi, jossa liukoinen aines erotetaan liukenemattomasta aineksesta...

Sameusmittaus

Sameusmittaukset ovat äärimmäisen tärkeitä tarkkailtaessa esimerkiksi jäteveden tai teollisuudessa käytettävän veden laatua...