Kiraalikromatografia

Monissa biologisissa prosesseissa syntyy enantiomeeripareja, joista toinen on hyödyllinen ja toinen joko neutraali tai pahimmillaan haitallinen. HPLC- ja SFC-menetelmiin tarkoitetuilla kiraalikromatografian stationäärifaaseilla voi tarkkailla aktiivisten lääkeaineiden optista puhtautta ja niiden esiintyvyyttä eri formulaatioissa tai biologisissa nesteissä. Stationäärifaaseille löytyy käyttöä myös maatalouskemiassa ja sen lähialoilla. Kiraalikromatografian tärkeimpiä stationäärifaasityyppejä ovat immobilisoidut polysakkaridit, selluloosa- ja amyloosipohjaiset, Pirkle (”brush type”), proteiinipohjaiset, syklodekstriini-inkluusio, kruunueetteri, ligandinvaihto ja verkostopolymeerit.

Yleistä kiraalikromatografiasta

Tärkeimmät alueellasi myynnissä olevat tuotteet

Other brands. Click here to request information