Kaasukromatografia

Kaasukromatografia on tärkeä analyysitekniikka, jolla voi erotella ja kvantifioida monia erilaisia näyteseoksia ja jolla saa erittäin luotettavia tuloksia pitkään. Vaikka sitä käytetään erityisesti elintarvike-, ympäristö- ja kemianteollisuudessa, sitä voi soveltaa moniin muihinkin käyttötarkoituksiin. Tekniikassa injektoidun näytteen kantoaineena toimii kaasu, tavallisesti typpi, vety tai helium.

Avantor® - Hichrom GC stationary phase guide

Avantor® Hichrom GC Brochure

View Avantor® Hichrom GC products

Avantor® Hichrom GC column Cross reference guide

Application Note: Reproducibility

Other brands. Click here to request information