Tutkimus ja tuotekehitys

Toimitilat

Yrityksen toimitilat ovat huippumodernit, jotta asiakkaille pystytään tarjoamaan parhaita mahdollisia ratkaisuja nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Kromatografian tutkimusryhmä vastaa asiakkaiden kysymyksiin ja antaa teknistä tukea.

Toimitiloissamme on kromatografiaan suunniteltuja laboratorioita ja huippumoderneja laitteistoja muun muassa automaattiseen HPLC- ja UHPLC-menetelmäkehitykseen sekä ohjelmistoja retentiomallinnukseen. Niitä kaikkia käyttävät erittäin kokeneet ja asiantuntevat tutkijat. Olemme perehtyneet perusteellisesti muun muassa SFC/UHPLC-MS- ja 2D-LCXLC-tekniikoihin.

Asiantuntijat

Avantor® on Ison-Britannian vahvin ja osaavin tutkimus- ja tuotekehitysryhmä, joka tuntee kaikki uusimmat kromatografiatekniikat perinpohjaisesti ja haluaa viedä kromatografiaa eteenpäin.

Tutkimus- ja tuotekehitysryhmältä asiakkaat saavat muun muassa seuraavia palveluita:

  • Uusien stationäärifaasimateriaalien kromatografia-arviointi, jotta asiakas pystyy valitsemaan omiin käyttötarkoituksiinsa sopivimman kolonnin
  • Pääsy kattavaan stationäärifaasikuvausten tietokantaan
  • Analyytin retentio-ominaisuuksien tutkinta
  • Retention mallinnus ja erottelun optimointi
  • Kromatografisten menetelmien vianmääritys
  • Menetelmäkehitystuki

Avantor® on laboratorioissaan huippuvarustellut kromatografialaitteistot, joilla tutkijat voivat tutustua tarkemmin uusiin ja tulossa oleviin kromatografiatuotteisiin. Avantor® pitää asiakkaansa ajan tasalla kromatografia-alan kehityksestä, jotta he pystyvät hyödyntämään uusia tuotteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Professori Mel Euerby

Yhteystyö

Teemme yhteistyötä johtavien kromatografialaitteiden ja -kolonnien valmistajien sekä kansainvälisesti arvostettujen akateemisten tutkimusryhmien kanssa.

Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä.

Tekninen tuki ja koulutus

Avantor® tarjoaa koulutusta modernien kromatografiatekniikoiden eri osa-alueista. Tutkimus- ja tuotekehitystiimi tekee yhteistyötä Avantor® koulutustiimin kanssa, jotta esityksemme ja koulutuksemme kattaisivat kaikki kromatografian viimeisimmät uutuudet ja kehitysaskeleet.

 Tutkimus- ja tuotekehitystiimi tekee yhteistyötä myös teknisen tukiosastomme kanssa. Yhdessä he löytävät ratkaisuja asiakkaiden haastavimpiinkin ongelmiin.