Kokoekskluusiokromatografia

SEC-kolonnit erottelevat komponentit niiden molekyylikoon perusteella liuoksessa niin, että suurimmat molekyylit eluoituvat ensin. Erottelu tapahtuu pakkausmateriaalin hiukkasissa ekskluusio- tai inkluusioperiaatteella. Tekniikkaa käytetään paitsi komponenttien erotteluun, myös polymeerien molekyylimassan jakautumisen määrittämiseen. Myynnissä on sekä silika- että polymeeripohjaisia SEC-kolonneja.

Geelipermeaatiokromatografia (GPC) tarkoittaa orgaanisten liukenevien polymeerien erottelua SEC-tekniikalla, jossa eluenttina käytetään orgaanista liuotinta. Geelisuodatuskromatografia (GFC) sen sijaan viittaa vesiliukoisten polymeerien erotteluun vesipohjaisissa eluenteissa.

Tärkeimmät alueellasi myynnissä olevat tuotteet

Other brands. Click here to request information