Superkriittinen nestekromatografia

Superkriittinen nestekromatografia (SFC) on kromatografiatekniikka, jossa liikkuvana faasina toimii superkriittinen neste. Vaikka SFC-tekniikka on ollut olemassa jo jonkin aikaa, sen sovellutus ortogonaalisena HPLC-tekniikkana erityisesti lääketeollisuudessa on kasvattanut suosiotaan vasta viime vuosina. Syynä kasvaneeseen käyttöön on entistä tehokkaampien ja ympäristöystävällisempien tekniikoiden tarve. Kun liuottimia tarvitaan vähemmän, näytteiden käsittely vähenee ja kuivuminen nopeutuu. Samalla syntyy kustannussäästöjä ja työturvallisuus paranee.

Tärkeimmät alueellasi myynnissä olevat tuotteet

Other brands. Click here to request information