Proteiinien ja suurten biologisten molekyylien erottelu

Suurten molekyylien LC-analyysi (Bio LC)

Biologisilla prosesseilla valmistettujen aktiivisten ainesosien erottelu vaatii usein tavallisesta poikkeavaa lähestymistapaa. 

Tuotesivut

Hydrofobinen interaktio-kromatografia (HIC)

HIC on erittäin hyvä tekniikka proteiinien erotteluun, sillä se ei aiheuta denaturoitumista, ja on niin ollen skaalattavissa niin analyysivaiheeseen kuin downstream-prosessiin.

Kokoekskluusio-kromatografia (SEC)

SEC-tekniikkaa käytetään komponenttien erotteluun niiden molekyylien koon perusteella. Se on ei-adsorboiva tekniikka, eli siinä ei tapahdu kemiallista vuorovaikutusta.

Ioninvaihtokolonnit

Ioninvaihtokolonneissa erottelu tapahtuu molekyylien varauksen perusteella. Tätä tekniikkaa käytetään usein peptidien, proteiinien ja oligonukleotidien erotteluun.

Suurihuokoinen käänteisfaasi-HPLC

300 Å:n huokoskoko C4- tai C8-faasissa soveltuu pienille proteiineille ja suurille peptideille. Proteiinit saadaan talteen hydrofobisen pään adsorptiolla.

Täyteaineet kromatografiaan

Jos tarvitset cGMP-vaatimusten mukaisissa olosuhteissa valmistettuja väliaineita, jotka sopivat käyttötarpeisiisi niin laboratorion kuin tuotannon mittakaavassa.

Automatisoitu proteiinien puhdistus

Voit tehostaa proteiinien puhdistusta laboratoriossa laitteistojen ja ohjelmistojen avulla.