Kaasukromatografia

Kaasukromatografia

Kaasukromatografiassa hyödynnetään näytteen erotteluun kaasufaasia ja paikallaan pysyvää nestefaasia. Pitkien kapillaarikolonnien avulla saadaan erittäin tarkkoja tuloksia.

Tuotesivut

GC-kolonnit

Valikoimastamme löydät tarpeisiisi sopivat kolonnit niin hiilivetyjen ja torjunta-aineiden kuin FAME-yhdisteiden ja jäännösliuotinten analysointiin.

GC-sisäputket, -septumit ja -holkit

Nämä ovat kromatografian optimoinnin kannalta tärkeimpiä kulutustarvikkeita.

Sekundaariset GC-referenssistandardit

Kvantifiointi edellyttää kalibrointia, joka vuorostaan vaatii laadukkaita referenssimateriaaleja.

Erittäin puhtaat GC-liuottimet

Onnistuneeseen kromatografiaan tarvitaan erittäin puhtaita liuottimia. Tuotteillamme saat luotettavia tuloksia.