Biotieteiden työnkulut

Näytteet on helppo merkitä ja tunnistaa, kun käytössä ovat innovatiiviset näytteiden valmisteluun, käsittelyyn ja erotteluun biotieteissä tarkoitetut tuotteet.

Tuotevalikoima

MAbPac™ RP -LC-kolonnit

Tarkoitettu monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs), fragmenttien, varianttien, vasta-ainekonjugaattien (ADC), pegyloitujen proteiinien ja bispesifisten proteiinien karakterisointiin tehokkaalla HPLC- ja LC/MS-käänteisfaasilla.

MAbPac™ SCX-10 -LC-kolonnit

Käytetään tarkkaan ja tehokkaaseen monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) ja niiden varianttien analysointiin. Huokoseton kalvomainen hartsi erottelee tehokkaasti mAb-variantit, jotka eroavat toisistaan vain yhden varautuneen jäämän perusteella.

MAbPac™ SEC-1 -kolonnit

Tarkkaan erotteluun monoklonaalisten vasta-aineiden (mAb), kuten proteolyysista saatavien monomeerien, aggregaattien ja Fab-/Fc-fragmenttien, analysoinnissa.

MAbPac™ HIC-10 -kolonnit

Suuriresoluutioiset silikakolonnit on tarkoitettu monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) ja vastaavien biologisten aineiden erotteluun hybrofobisen vuorovaikutuksen avulla.

MAbPac™ HIC-20 -HPLC-kolonnit

Monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs), mAb-fragmenttien ja hapettuneiden varianttien erotteluun hydrofobisella interaktiokromatografialla (HIC). Suuri resoluutio ja selektiivisyys saavutetaan silikakolonnien erinomaisilla kemiallisilla ominaisuuksilla.

MAbPac™ HIC-Butyl -HPLC-kolonnit

Käytetään monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) ja vasta-ainekonjugaattien (ADC) erotteluun. Kolonnissa on hydrofiilisiä, huokosettomia, butyyliryhmillä funktionalisoituja 5 μm:n polymeerihiukkasia.

GlycanPac™ AXR-1 -LC-kolonnit

Tehokkaat silikapohjaiset kromatografiakolonnit soveltuvat yhdistelmätilaerotteluun, jossa käytetään erilaisia varaus-, isomeerirakenne- ja kokovaihtoehtoja.

DNAPac™ RP -kolonnit

Äärimmäisen tehokkaat oligonukleotidien käänteisfaasierottelut. Ainutlaatuiset kemialliset ominaisuudet on tarkoitettu oligonukleotidien ja kaksijuosteisten DNA-/RNA-fragmenttien analysointiin LC-UV- tai LC-MS-menetelmällä.