Valvotut ympäristöt

Avantor Ratkaisut valvottuihin ympäristöihin

Puhdastilat ja muut valvotut ympäristöt, joita käytetään tieteellisissä tutkimuksissa tai lääkkeiden, puolijohteiden ja muiden, monia erikoistuotteita vaativien elektronisten tuotteiden tuotannossa. Avantorilla on tarjolla tuotteet ja varusteet, joita tarvitset puhdastilojen standardinmukaisessa ylläpidossa.

Valvottujen ympäristöjen työprosessit

Avantorilla on tarjolla täydellinen valikoima tuotteita, jotka täyttävät erityistilojen tarpeet, joissa vaaditaan ultrapuhtaat olosuhteet tuotannolle ja muille prosesseille. Me tarjoamme alan teollisuuden johtavilta valmistajilta tuotteita valvottuihin ympäristöihin tukemaan eri teollisuuden aloja, kuten bioteknologia, lääkeala, mikroelektroniikka, puolijohteet, lääkinnälliset laitteet, ilmailu- ja avaruusteollisuus sekä autoteollisuus.

Lääkkeet, bioteknologia ja lääkinnälliset laitteet

Lääkkeiden, bioteknisten tuotteiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotantotilat ovat valvottuja, steriilejä ympäristöjä, jotka ovat tiukkojen puhtautta, ilmanlaatua, ilmavirtoja, lämpötilaa, kosteutta ja muita mitattavia ominaisuuksia koskevien standardie

Terveydenhuolto

Leikkausosastojen puhdastiloja, eristyshuoneita, palovammayksiköitä ja muita alueita käytetään yhä enemmän terveydenhoitojärjestelmien pyrkiessä vähentämään sairaalainfektioita kuten myös parantamaan ilman mukana kulkeutuvien hiukkasten ja mikro-organismi

Puolijohteet ja mikroelektroniikka

Puolijohde- ja mikroelektroniikkateollisuudessa puhdastilat ovat välttämättömyys. Kontaminaatio on pääasiallinen tuotanto-ongelmien ja tuotevikojen syy, sen vuoksi sähköstaattisuutta, hienopölyä, poistokaasuja ja muita kontaminaation lähteitä on valvottav

Ilmailu- ja avaruusteollisuus ja autoteollisuus

Ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ja autoteollisuudessa ei ole varaa erehdyksiin, koska yksittäisellä vialla voi olla katastrofaaliset seuraukset. Siitä syystä molempien teollisuusalojen on ylläpidettävä puhdastilaympäristöjä joillekin tuotantoprosesseill