Ilman ja pintojen puhtaus

Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme (PIC/S) -toimintamallin mukaan "puhdistuksen tehokkuus on varmistettava säännöllisesti ottamalla pinnoilta mikrobiologisia näytteitä esimerkiksi kontaktimaljoilla tai näytteenottopuikoilla". (Lähde: PIC/S, s. 34/29)

VWR:llä on mikrobien hallintaan laaja valikoima ratkaisuja, jotka auttavat näytteiden preparoinnissa, mikrobien tunnistamisessa, mikrobien havaitsemissa ilmasta ja pinnoilta sekä steriilien ja epästeriilien lääketieteellisten valmisteiden testaamisessa.

Tuotevalikoima