Ratkaisut sytostaattien valmistukseen

Sytostaattien valmistus

Erikoisvastuu tuotteesta, työntekijästä ja potilaasta!

VWR:n tuotteet, palvelut ja ratkaisut sytostaattituotantoon

Sytostaateilla on erikoisasema lääkeaineiden valmistuksessa, sillä ne valmistetaan kullekin potilaalle yksilöllisesti aseptisissa olosuhteissa niin, että niitä voi antaa parenteraalisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuotteiden ja henkilöstön turvallisuuteen sekä tiukkoihin tuotantovaatimuksiin.

Viime vuosina tuotannon laadunvarmistusta on pyritty tehostamaan monin eri tavoin, esimerkiksi laatimalla kansallisia ja kansainvälisiä käytäntöjä ja ohjeistuksia. Lisäksi monissa Euroopan maissa viranomaisvaatimuksia on tiukennettu.

Tällä tavalla on haluttu vähentää riskejä ja samalla parantaa sekä tuotannon että lopputuotteen laatua. Tarkoituksena on myös suojella työntekijöitä ja hyödyttää vakavasti sairaita potilaille, joille lääkkeitä valmistetaan.

VWR toimii yhteistyökumppanina turvallisen ja laadukkaan tuotantoprosessin varmistamisessa. VWR tietää, että lääkevalmistajilla on työssään suuri vastuu. Heidän on turvattava tuotannon vaatimustenmukaisuus, henkilöstön asiantuntemus ja turvallisuus sekä tuotteen laatu potilaan turvallisuutta unohtamatta.

Tiedämme, että jokaisen sytostaatin tuotantovaatimukset ovat erilaiset, ja osaamme siksi neuvoa, miten tuotantoa voi mukauttaa. Tuotepuolella VWR antaa laadukkaita ja asiakkaalle räätälöityjä neuvoja siitä, miten tuotannon laatua ja tehokkuutta voi nostaa. Myös kaikki tarvittavat tuotteet saat VWR:n kautta.

VWR tarjoaa lisäksi työnkulkua tehostavia ja turvaavia palveluja, kuten henkilöstön kouluttamista, laadunvarmistusta ja standardointia.