Laitteet

Sytotoksiset lääkkeet ovat toksisia kemiallisia aineita, jotka voivat vahingoittaa vakavasti ihmisiä. Siksi sellaisia lääkkeitä saa valmistaa ainoastaan selvästi merkityissä erillisissä huoneissa,

Joihin on pääsy ainoastaan valtuutetulla, koulutetulla henkilöstöllä, joka käyttää suojavaatetusta.

Turvallinen työskentely työpisteessä edellyttää, että huonetilan koko ja ilmavirtaus soveltuvat tuotantoprosessiin. Turvatyöpöytien on vastattava voimassa olevia säädöksiä, ja ne on huollettava ja testattava säännöllisesti. Työpöydän ääressä työskentely on otettava huomioon, joten esimerkiksi ilmavirrassa ei saa olla häiriöitä. Näin taataan mahdollisimman hyvä henkilö- ja tuoteturvallisuus ja vältetään ristikontaminaatiot.

Kaikkien suurten kalusteiden, kuten kärryjen ja pöytien, on oltava sileitä ja urattomia, jotta ne voi puhdistaa ja desinfioida helposti. Suositeltava materiaali on ruostumaton teräs. Jakkaroiden ja tuolien on vastattava puhdastiloille asetettuja vaatimuksia.

Hiukkasten määrää tuotantotiloissa vähentää se, että lattiat ovat huokosettomia ja pestäviä, jotta ne on helppo desinfioida säännöllisesti. Lisäksi on suositeltavaa käyttää tarttuvapintaisia mattoja.

Lisätietoja laitteita koskevista eurooppalaisista säädöksistä ja standardeista on oppaassa PIC/S, s.15, 3.7, EU GMP -ohjeistuksen liitteessä 1, kohdissa 46–47 ja 56–60, QuapoS 5-ohjeessa kohdissa 3.3.1. ja 3.3.2. sekä ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners) -ohjeiden puhdistusta koskevassa osiossa 13. Lisäksi on tarvittaessa sovellettava paikallisia säädöksiä.