Nesteroiskeet

Jos sytostaatteja kaikista varotoimista huolimatta pääsee valmistuksen tai kuljetuksen aikana läikkymään, ainoastaan asianmukaisesti ohjeistettu henkilöstö voi imeyttää ja hävittää roiskuneet nesteet. Imeytyssettejä on oltava saatavilla kaikkialla, missä sytostaatteja säilytetään, kuljetetaan, käsitellään ja annetaan.

Tuotevalikoima