Jätteiden käsittely

Jos sytostaatteja kaikista varotoimista huolimatta pääsee valmistuksen tai kuljetuksen aikana läikkymään, ainoastaan asianmukaisesti ohjeistettu henkilöstö voi imeyttää ja hävittää roiskuneet nesteet. Imeytyssettejä on oltava saatavilla kaikkialla, missä sytostaatteja säilytetään, kuljetetaan, käsitellään ja annetaan.

Kaikkea sytostaattien kanssa kosketuksissa ollutta materiaalia on pidettävä sytostaattisena jätteenä ja toksisuutensa takia vaarallisena jätteenä. Se on kerättävä erikoisastioihin, jotka voi sulkea ilmatiivisti täyttymisen jälkeen.

Tuotevalikoima