Tiheysstandardit

Tiheysmittarit laadunvalvonnan kaikkiin käyttötarkoituksiin saapuvan tavaran tarkastuksista tuotantolinjojen väli- ja lopputuotteiden tarkastuksiin.

Näytteistä sekä mittauksen vaatimasta käytön helppoudesta ja tarkkuudesta riippuen näytteiden analyyseissä käytetään erilaisia tekniikoita. Tässä tiheysmittauksen oppaassa selitetään parhaat menetelmät nesteiden käsittelyyn. Kiinteitä ja nestemäsiä näytteitä käsitellessäsi voit käyttää myös vaakoja, joihin on liitetty tiheystoiminto tai joissa on alapuolella koukku tiheyden määrittämiseen manuaalisesti.

TIHEYSOPAS

Tiheyspakkaukset VWR-vaakoihin

Täydelliset pakkaukset, joiden avulla käyttäjät voivat sopivilla vaaoilla laskea nesteiden tai imukyvyttömien kiinteiden aineiden tiheyden.

Tiheysstandardit

Tiheysstandardeja voidaan käyttää tiheysmittauksen kalibrointistandardeina pyknometriassa, värähtely- tai hydrometriaan perustuvissa tekniikoissa.

Hydrometrit ja pyknometrit

Hydrometrejä ja pyknometrejä käytetään nesteiden tai kiinteiden aineiden määritetyn gravitaation tai suhteellisen tiheyden mittauksissa.