BOD-mittaukset

Biologinen hapenkulutus (Biological Oxygen Demand, BOD) on tärkeä raakaveden laadun mittari. VWR:n valikoimassa on tuotteita erilaisiin käytössä oleviin testausmenetelmiin.

BOD-inkubaattorit

Kaikki BOD-menetelmät edellyttävät näytteiden säilyttämistä 20 °C:ssa (68 °F:ssa) viiden päivän ajan. VWR:n valikoimassa on paljon erilaisia lämpötilasäädettäviä inkubaattoreita

Biologinen hapenkulutus, BOD

Hapenkulutus aiheuttaa paine-eron ajan funktiona, mikä mitataan paineanturilla. Mittaus on käytännöllistä ja helppoa!

Laimennus-BOD

BOD-mittaus EN 1899 -standardin mukaan...

Fotometrinen BOD-menetelmä

BOD-testi on Merckin fotometrinen kyvettitesti...