Kjeldahl

Kjeldahl-typpimäärityksiä tehdään eri ruoka-aineille. Kjeldahl-menetelmä voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: hajotus, tislaus ja titraus.

1. Hajotus: tapahtuu keittämällä homogeenistä näytettä konsentroidussa rikkihapossa. Lopputulos on ammoniumsulfaattiliuos.

2. Tislaus: hajotustuotteeseen lisätään ylimäärin emästä, mikä muuntaa ammoniumsuolan ammoniakiksi.

3. Titraus: näytteen sisältämän typen määrä voidaan laskea vastaanottoliuoksen ammoniakin kvantifioidusta määrästä. Ammoniakki kerätään joko tarkasti mitatulla standardoidulla happoliuoksen (takaisintitraus) tai boorihappoliuoksen (suoratitraus) ylimäärällä.

Tuotevalikoima

Hajotus

VWR:n valikoimissa on erilaisia ja eri hintaisia tislausjärjestelmiä, myös täysautomaattisia titraavia järjestelmiä....

Distillation

VWR offers different distillation systems for different budgets, ...

Titraus

Kaikki tarvikkeet yksinkertaisista byreteistä täysautomaattisiin ohjelmoitaviin titrausjärjestelmiin Schottilta ja Mettleriltä....

Kjeldahl-reagenssit, Merck

Tavoitteena on ollut kehittää nopeammin reagoivia katalyyttejä....