Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Postialan työtaistelun mahdollisilla tukitoimilla vaikutusta myös VWR International Oy:n tavarankuljetukseen. Suosittelemme varautumaan siihen, että liikenne pysähtyy torstain 21.11. jälkeen.

Kjeldahl

Kjeldahl

Kjeldahl-typpimäärityksiä tehdään eri ruoka-aineille. Kjeldahl-menetelmä voidaan jakaa kolmeen päävaiheeseen: hajotus, tislaus ja titraus.

1. Hajotus: tapahtuu keittämällä homogeenistä näytettä konsentroidussa rikkihapossa. Lopputulos on ammoniumsulfaattiliuos.

2. Tislaus: hajotustuotteeseen lisätään ylimäärin emästä, mikä muuntaa ammoniumsuolan ammoniakiksi.

3. Titraus: näytteen sisältämän typen määrä voidaan laskea vastaanottoliuoksen ammoniakin kvantifioidusta määrästä. Ammoniakki kerätään joko tarkasti mitatulla standardoidulla happoliuoksen (takaisintitraus) tai boorihappoliuoksen (suoratitraus) ylimäärällä.