Määräykset ja normit

Veden laatu

ISO 6059 Kokonaiskovuuden (kalsium ja magnesium) määritys - Titrimetrinen menetelmä EDTA:n avulla
ISO 6058 Kalsiumin määritys - Titrimetrinen menetelmä EDTA:n avulla
EN ISO 9963-1 Kokonais- ja yhdistelmäalkaliniteetin määritys - Osa 1
EN ISO 9963-2 Karbonaattialkaliniteetin määritys - Osa 2
ISO 9297 Kloridien määrittäminen - Titraus, indikaattoreina hopeanitraatti ja -kromaatti (Mohrin menetelmä)
ISO 7393-1 -vaatimusten mukaisesti Vapaan kloorin ja kokonaiskloorin määritys - Osa 1: Titrimetrinen menetelmä käyttäen N,N-dietyyli-1,4-fenyleenidiamiinia
ISO 7393-2 -vaatimusten mukaisesti Vapaan kloorin ja kokonaiskloorin määritys - Osa 2: Kolorimetrinen menetelmä
ISO 15705 Veden kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys suljetulla putkimenetelmällä. 
ISO 6060 Veden kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys
ISO/CD 25814 Liuenneen hapen määritys - Elektrokemiallinen menetelmä
ISO/DIS 7887 Värin tarkastelu ja määritys
ISO 7027 Sameuden määritys
ISO 10359-1 -vaatimusten mukaisesti Fluoridin määritys - Osa 1: Elektrokemiallinen menetelmä ISE:n avulla (juomavedestä ja vähän likaantuneesta vedestä)
ISO 5664 Ammoniumin määritys - Tislaus- ja titraus -menetelmällä
ISO 10523 pH:n määritys
ISO 27888 Sähkönjohtavuuden määritys
ISO 11923 Suspendoituneen kiintoaineen määritys lasikuitusuodatuksen avulla