Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

Määräykset ja normit

Veden laatua koskevat standardit ja normit juomaveden, jäteveden, teollisuudessa käytettävän veden ja jokiveden analysointiin.

Määräykset ja normit

Veden laatu

ISO 6059 Kokonaiskovuuden (kalsium ja magnesium) määritys - Titrimetrinen menetelmä EDTA:n avulla
ISO 6058 Kalsiumin määritys - Titrimetrinen menetelmä EDTA:n avulla
EN ISO 9963-1 Kokonais- ja yhdistelmäalkaliniteetin määritys - Osa 1
EN ISO 9963-2 Karbonaattialkaliniteetin määritys - Osa 2
ISO 9297 Kloridien määrittäminen - Titraus, indikaattoreina hopeanitraatti ja -kromaatti (Mohrin menetelmä)
ISO 7393-1 -vaatimusten mukaisesti Vapaan kloorin ja kokonaiskloorin määritys - Osa 1: Titrimetrinen menetelmä käyttäen N,N-dietyyli-1,4-fenyleenidiamiinia
ISO 7393-2 -vaatimusten mukaisesti Vapaan kloorin ja kokonaiskloorin määritys - Osa 2: Kolorimetrinen menetelmä
ISO 15705 Veden kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys suljetulla putkimenetelmällä. 
ISO 6060 Veden kemiallisen hapen kulutuksen (COD) määritys
ISO/CD 25814 Liuenneen hapen määritys - Elektrokemiallinen menetelmä
ISO/DIS 7887 Värin tarkastelu ja määritys
ISO 7027 Sameuden määritys
ISO 10359-1 -vaatimusten mukaisesti Fluoridin määritys - Osa 1: Elektrokemiallinen menetelmä ISE:n avulla (juomavedestä ja vähän likaantuneesta vedestä)
ISO 5664 Ammoniumin määritys - Tislaus- ja titraus -menetelmällä
ISO 10523 pH:n määritys
ISO 27888 Sähkönjohtavuuden määritys
ISO 11923 Suspendoituneen kiintoaineen määritys lasikuitusuodatuksen avulla