Liuokset TOC-analyysiin

TOC (Total Organic Carbon, orgaaninen kokonaishiili) -analyysiliuokset veden orgaanisen kontaminaation tunnistamiseen

Liuennut orgaaninen hiili hapetetaan natriumpersulfaattireagenssilla ja syntynyt CO2 mitataan spektrofotometrialla. Myös monia muita reagenssiliuoksia, kuten happoja, emäksiä jne. käytetään analysoitavan veden mukaan. VWR toimittaa yleisimmät reagenssit, esimerkiksi:

  • Natriumhydroksidiliuos 1.2 N
  • Rikkihappoliuos 1.8 N
  • Natriumpersulfaattiliuokset, eri pitoisuuksia
  • Fosforihappoliuos 10 %
  • Fosforihappoliuos 25 %

Myös monia muita liuoksia - pyydä lisätietoja.