Hengityksensuojaus

Hengityksensuojaimet ovat henkilönsuojainten eliittiä, sillä hengitysilman on oltava mahdollisimman puhdasta: pienimmätkin pölyhiukkaset voivat aiheuttaa arvaamatonta vahinkoa; hyvä esimerkki tästä on asbesti. Pölyn lisäksi myös erilaiset kaasut ja höyryt muodostavat vakavan terveysriskin. Asianmukaisen henkilönsuojauksen laiminlyönti voi johtaa nopeasti akuuttiin myrkytykseen ja pitkällä tähtäimellä vakavaan sairastumiseen. Hengitysilmassa olevia vaarallisia aineita on siksi pidettävä vakavana riskinä. 

Tästä syystä VWR myy ainoastaan sellaisia hengityssuojaimia, jotka kuuluvat henkilönsuojainluokkaan 3, eli suurimmilta riskeiltä suojaavaan luokkaan.

Tuotevalikoima