Haittatekijöiden aiheuttamat ongelmat

Bella Brand on ylpeä itsestään eikä halua, että mikään vaarantaa hänen mainettaan kuluttajien silmissä. Tuotteiden takaisinvedot ovat suurille yrityksille todellinen ongelma, joka voi vaarantaa sekä brändin maineen että taloudellisen tuloksen. Vaikka takaisinvetojen syyt voi korjata investoimalla aikaa, rahaa ja energiaa, kuluttajaluottamuksen menettämisellä voi olla kauaskantoisia ja peruuttamattomia seurauksia. Mikrobiologisella QC-testauksella on keskeinen rooli, sillä se on viimeinen vaihe, jossa mahdolliset ongelmat voi huomata ennen julkista takaisinvetoa.

Consuela Consumer haluaa laadukkaita, käyttötarkoitukseensa sopivia tuotteita, joissa ei ole kontaminaatioita.

Pia Products haluaa lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja tukea heidän brändiään. Siksi hänen huolenaan on, että eriä jouduttaisiin käsittelemään uudelleen tai jopa hylkäämään. Tehokas mikrobiologinen QC-testaus vähentää sekä väärien negatiivisten että positiivisten tulosten riskiä. Mikä tärkeintä, kontaminoituja tuotteita ei päädy markkinoille ja hyviä tuote-eriä ei tarvitse prosessoida uudestaan tai hylätä kokonaan.

Lori Lab Tech testaa päivittäin monia näytteitä ja toivoo siksi helppokäyttöisiä mikrobiologian tuotteita, jotka ovat turvallisia ja tehostavat työnkulkua.
Mikrobiologisen laadunvalvonnan ohjelmat lisäävät teknikoiden työtehoa ja -mukavuutta, sillä suuret testausmäärät ja toistuvat liikkeet voivat aiheuttaa rasitusvammoja.

Pyydä ilmainen näyte Kysy maksutonta esittelyä

Miten laboratorion häiriötekijät vaikuttavat heihin? Lue lisää aiheesta napsauttamalla!