Maybridge seulontayhdisteet ja tietopankit osumien tunnistusta varten


 

Lääkkeentunnistusprosessi koostuu eri vaiheista:

 1. Kohteen tunnistus
 2. analyysin kehittäminen
 3. suurtehoseulonta (HTS)
 4. hit to lead (H2L) -osumat
 5. osumatarkkuuden optimointi  
 6. esikliininen kehitys
 7. kliininen kehitys


Suurtehoseulonnan aikana testataan mahdolliset bioaktiiviset ainesosat, jotta nähdään, voivatko ne olla vuorovaikutuksessa kohteen kanssa. 
Seuraavassa vaiheessa, hit to lead (H2L) -rakenneosumat, jota kutsutaan myös rakennesukupolveksi, käynnistävät seulonnan alkuperäisten osumien vahvistuksen ja arvioinnin. Sen jälkeen analogiat syntetisoidaan (osumia laajennetaan). 

Maybridge-portfolio

Maybridge-portfolio koostuu korkealaatuisista osumien, rakenneosumien ja lääkeaineiden kaltaisista komponenteista, jotka voivat antaa arvokasta tietoa seulontaohjelmissa. Ne on kehitetty erityisesti tukemaan farmaseuttista lääkkeentunnistusprosessia. Maybridge-portfolioon sisältyy:

 • lääkkeentunnistukseen tarkoitettu suurtehoseulonta. Se on seulontamenetelmien yhdistelmä, joka koostuu erittäin monipuolisesta yli 53 000 osuman ja rakenneosuman kaltaisen molekyylin sarjasta. Kokoelmaan sisältyy yksittäisiä innovatiivisen synteettisen teknologian suunnittelemia ainesosia. 
 • Maybridgen Hit-to-Lead -rakennuspalikat on suunniteltu erityisesti lääketieteellisen kemian tarkoituksiin ja ne mahdollistavat SAR:n kehityksen ja hit-to-lead-osumien optimoinnin. 
 • Maybridgen fragmenttitietokannat. Fragmenttiseulonta kasvattaa laajalti suosiotaan tehokkaana menetelmänä lääkkeentunnistusprosessin nopeuttamiseksi. Maybridgen fragmenttikokoelma, jossa on 30 000 kemiallista fragmenttia, auttaa tehostamaan rakenteeseen perustuvaa ainesosien tunnistamista.

Lue lisää

Saatavilla olevilla muodot

 Valittuja ainesosia on saatavilla kahdessa eri muodossa valmiiksi levyillä ja näyteputkissa, ja niitä on varastossa seurantaa varten tarvittaessa.

 • 96-kuoppalevyt 1 μmol kuivakalvolla
 • 384-mikrokuoppalevyt 0,25 μmol kuivakalvolla
   

96-kuoppalevyjä on tarjolla massalla ≥ 2 µmol tai ≥ 0,5 mg jauheena, kuivakalvoina tai syväjäädytettyinä DMSO-liuoksina. 96- tai 384-kuoppalevyjä on saatavilla massalla 0,1 µmol tai 0,01 mg kuivakalvoina tai syväjäädytettyinä DMSO-liuoksina. Ainesosia voidaan tilata myös näyteputkissa massalla 2 µmol tai 0,5 mg jauheena tai DMSO-liuoksina.
Meillä on tarjolla myös melkein kaikkia johtavia levy- ja näyteputkimerkkejä ja käytämme mielellämme pyynnöstä asiakkaiden toimittamia levyjä ja näyteputkia.
    
 Ota yhteyttä

Lataa kirjastotiedostot