Merckin 3S-reagenssit titraukseen Metrohm OMNIS:lla

3S on älykäs pakkausratkaisu, joka on suojattu alkuperäiskorkilla. Korkin ja Metrohm OMNIS -titraattorin välillä tieto siirtyy automaattisesti käyttäen RFID:ta (radiotaajuustunnistusta).

Turvallinen kemikaalien käsittely: pieni kontaminaatioriski reagenssien kosketuksettoman vaihtamisen ansiosta

Käyttökemikaalien SmartSmart-yhteys: 3S korkin ja instrumenttiohjelmiston välinen tiedonsiirto RFID-tunnuksen kautta järjestelmän näkyvällä tilaosoittimella.

Turvallinen tiedonsiirto: Reagenssitietojen suora RFID-pohjainen siirto instrumenttiohjelmistoon inhimillisten erehdysten välttämiseksi. Käyttö:

  • Poista varmistusrengas ja avaa painamalla alas
  • Liitä yhdellä käden liikkeellä Omnis-nesteadapteriin
  • Reagenssitiedot siirretään automaattisesti menetelmään

Tutustu 3S reagensseihin