Merckin ratkaisut elintarvike- ja juomateollisuuteen

Vakuutu
Merckin laadusta

Yksilölliset tuotteet ja kemikaalit elintarvike- ja juomateollisuuteen.

Viimeisimmän kehityksen kanssa ajan tasalla pysyminen on ratkaisevan tärkeää, jotta voit taata elintarvikkeiden ja juomien testauksen turvallisuuden ja säädösten mukaisuuden.

Tutustu alla oleviin sovellusohjeisiin ja löydä tarvitsemasi käyttämiisi testausprosesseihin niin panimoilla kuin maito-, juoma- tai elintarviketeollisuudessa. Uusimmat ISO-standardit kuten EN ISO 22964:2017 Cronobacter spp:lle ja ISO 6579-1 Salmonellalle on otettu huomioon.

Staying up to date with the most recent developments is crucial to help you to guarantee safety and compliance in your food and/or beverage testing process.

Take a look at some examples of application notes below and discover everything you need for your testing process in the brewery or the dairy, beverage, or food manufacturing area. The newest ISO norms such as  EN ISO 22964:2017 for Cronobacter spp. and  ISO 6579-1 for Salmonella are no secret for us.

 

Sovellusohjeet elintarvike- ja juomateollisuuteen

Oluiden analysointi

Oluiden analysointiin tarkoitetut sovellusohjeet

Meijeriteollisuus

Meijeriteollisuuteen tarkoitetut sovellusohjeet

Elintarvikkeiden valmistus

Elintarvikkeiden valmistukseen tarkoitetut sovellusohjeet

Juomien valmistus

Juomien valmistukseen tarkoitetut sovellusohjeet

Tuotteet elintarvike- ja juomateollisuuteen

Laiteanalyysi

Elintarvikkeiden laiteanalyysi on erittäin tärkeää, sillä se osoittaa tuotteiden turvallisuuden, tuotemerkintöjen tarkkuuden ja vaatimustenmukaisuuden kansallisten ja kansainvälisten säädösten kanssa. Analysointi voi kuitenkin olla haastavaa, joten mitä hyötyä tuotteistamme voisi olla?

  • Premium-tuotteet ISO-, DIN- ja CEN-menetelmiin
  • Säännöstenmukaisuuden tuki
  • Sovellusohjeita monenlaisiin elintarvike- ja juomateollisuuden käyttötarkoituksiin

Laboratorioapulaiset

Merckin valikoimissa on elintarvike- ja juomateollisuuden jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja laboratorion yleistuotteita:

- Vedenpuhdistusjärjestelmät
- Hiekka
- Extran®-puhdistusaineet
- Sterikon®-bioindikaattorit
- EMSURE®-hapot, -emäkset, -emäkset (syövyttävät), -suolat ja -liuottimet

Mikrobiologia

Mikrobiologia on eräs tärkeimmistä osa-alueista elintarvikkeiden ja juomien laadunvalvonnassa:

- Elintarvike- ja juomateollisuuden tuotteissa tai raaka-aineissa olevien ei-toivottujen mikrobien toteaminen ja monistus
- Turvallisen tuotanto- ja testausympäristön varmistaminen mikrobiologisella ilmanlaadun valvonnalla

Fotometria- ja pikatestit

Merckillä on jo yli 100 vuoden kokemus analytiikasta. Kaikki testipakkaukset, testiliuskat ja fotometrialaitteistot on suunniteltu toimimaan tarkasti, nopeasti ja kätevästi sekä elintarvikkeiden että juomien testaamisessa. 

Vesi-, elintarvike- ja ympäristöanalytiikan tuoteluettelosta löydät kaiken tarvitsemasi. Lisäksi saat pyynnöstä sovellusohjeita monenlaisiin käyttötarkoituksiin.