Salmonellojen, kloridien ja mykotoksiinien toteaminen elintarviketeollisuudessa

Salmonella spp on yhä maailman yleisimpiä ruokamyrkytysten aiheuttajia. Uudessa ISO 6579-1 -standardissa käydään läpi salmonella-bakteerin toteamisvaiheetLihan ja lihajalosteiden kloridipitoisuus määritetään standardin ISO 1841-1:1996 mukaisella menetelmällä. Mykotoksiineja pääsee elintarvikeketjuun useimmiten kontaminoituneiden ruoka- ja rehuviljojen kautta. Merck on kehittänyt analyysimenetelmiä, joilla mykotoksiinit voi erotella monenlaisista näytetyypeistä, kuten juuri viljakasveista.

  • Salmonellojen toteaminen elintarvikeketjussa
  • Kloridien toteaminen lihassa ja lihajalosteissa titroinnilla
  • Mykotoksiinit viljoissa ja kuorellisissa hedelmissä – aflatoksiinien erottelu

Sovellusohjeet

Salmonellojen toteaminen elintarvikeketjussa

Kloridien toteaminen lihassa ja lihajalosteissa titroinnilla

Mykotoksiinit viljoissa ja kuorellisissa hedelmissä – aflatoksiinien erottelu