Tuotantotilojen valvonta

Tuotantoympäristössä yhdenmukaisuus on tärkeässä roolissa. Tässä osassa käsiteltävät tuotteet vaihtelevat puhdistustuotteista lämpötilan ja kosteuden raportoinnissa käytettyihin dataloggereihin, joiden avulla estetään tuotteiden ja raaka-aineiden säilytyksen ja käsittelyn aikaiset kontaminaatiot ja ympäristöolosuhteiden muutokset.

Lämpötila-/kosteusdataloggerit

Lämpötilan, kosteuden ja paineen seuranta langallisilla tai langattomilla antureilla...

Hygieniavalvonta ja ilmanäytteenottajat

VWR tarjoaa useita eri menetelmiä. Ilman laaduvnalvonta, pintojen hygieniavalvonta dippi- ja kontaktilevyillä sekä hygienian valvontajärjestelmät...

Desinfioinnin valvonta

Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset testiliuskat puhdistuksen ja desinfioinnin tarkistamiseen elintarviketeollisuudessa ja siihen liittyvillä teollisuuden aloilla...