Epäorgaaniset analyysikemikaalit

VWR:n avainmerkit sisältävät tuhansia erilaisiin analyyttisiin tuotekehityssovelluksiin soveltuvia kemikaaleja. Jos laadunvalvonnan, tuotannon tai tutkimus- ja tuotekehitystyön tavoitteesi edellyttävät, että saat taatusti korkealaatuisia ja ominaisuuksiltaan yhdenmukaisia kemikaaleja erästä toiseen, käänny VWR-edustajasi puoleen.

VWR Chemicals

AnalaR NORMAPUR in laboratoriokäyttöön tarkoitetuissa erittäin puhtaissa kemiallisissa reagensseissa paras laatu yhdistyy hinnoiltaan kilpailukykyisiin ominaisuuksiin...

Merck

As the world leader in chemical analysis, Merck offers a complete range of high quality products to meet rigorous analytical needs...