Merckin tuotteet lääketeollisuuteen

Tältä sivulta löydät lääketeollisuuden analyyttiset sovellusohjeet, jotka auttavat sinua löytämään oikean työkalun monenlaisiin tekniikoihin.

Nämä Merckin sovellusohjeet sisältävät kaikki tarvittavat tekniset tiedot, joita tarvitset menetelmän suorittamiseen ja onnistumiseen. Kaikki nämä sovellusohjeet ovat helposti ladattavissa pdf-tiedostoina.

Tutkimus ja tuotekehitys

Alkuun

Fused-Core® -tekniikkaan perustuvat Ascentis® Express -kolonnit tarjoavat maksiminopeuden ja tehokkuuden sekä UHPLC- että HPLC-järjestelmissä. Fused-Core® -partikkelit tarjoavat paljon lyhyemmän diffuusioreitin verrattuna täysin huokoisiin partikkeleihin, mikä minimoi piikin leventymisen. Tuloksena on suuret tehokkuudet, jotka ovat tyypillisesti 40% suurempia verrattuna samankokoisiin täysin huokoisiin partikkeleihin. Ascentis® Express -kolonneja on saatavilla 2; 2,7 ja 5μm:n partikkeleilla ja erittäin laajalla kolonnikemioiden valikoimalla.

Ascentis® Express -kolonnit

BIOshell™ UHPLC ja HPLC -kolonnit ovat erittäin nopeita ja tehokkaita biomolekyylien erotteluun sekä UHPLC- että HPLC-järjestelmissä. Fused-CoreR pinnallisesti huokoiset silikapartikkelit (SPP), joiden huokoset ovat kooltaan 90 A - 1000 A, mahdollistavat erinomaisen glykaanien ja suurien proteiinien erottelun. Erityisesti 1000 A:n huokoskoko on selvästi parempi verrattuna yleiseen 300 A:n huokosen kokoon erittäin suurien proteiinien erottelussa bioterapeuttisten lääkkeiden, mm. monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) tai molekyylipainoltaan yli 100 kDa:n proteiinien kehittämisessä.

BIOshell™-kolonnit

Farmaseuttisissa näytteissä käytettävien analyyttisten menetelmien täytyy noudattaa tarkkoja määräyksiä. PurospherR STAR RP-18 endcapped -kolonnit sopivat täydellisesti tähän tarpeeseen ja ovat paras valinta USP:ssa (Yhdysvaltojen Farmakopea) luetelluiksi L1-kolonneiksi.

Purospher® STAR -kolonnit

Merck tietää, että vain tarkimmat analyyttiset tuotteet kelpaavat. Sen vuoksi Supelcon portfolio sisältää analyyttisiä GC-kolonneja, joissa on tarvitsemaasi tarkkuutta ja yhtenäisyyttä.

Supelco® GC-kolonnit

Uudet Chromolith® WP300 -kolonnit on suunniteltu varta vasten biotieteiden tarpeisiin. 300 A:n yhtenäisissä Wide pore (WP) -kolonneissa on yksi, erittäin puhtaasta huokoisesta silikasta valmistettu sauva, joka yhdistetään C18,C8- ja C4-kolonneihin. Preparatiivisten kolonnien edut proteiineille:

  • Korkea saanto ja biomolekyylien erikoisselektiivisyys
  • Erittäin nopea erottelu mahdollista
  • Kolonnin käyttöikä on huomattavasti aiempaa pitempi
  • Kolonnin tukkeutumisen riski on vähäinen
  • Näytteiden tehokas käsittely ja pitkäkestoiset kolonnit tuovat kustannussäästöjä

Tutustu Chromolith® WP300 -tuotteisiin

Laadunvalvonta

Alkuun

Merckin sekundaariset farmaseuttiset standardit on sertifioitu kaksinkertaisella akkreditoinnilla ISO/IEC 17025:n ja ISO Guide 34:n mukaisesti, ja ne ovat moninkertaisesti jäljitettävissä eri farmakopeaorganisaatioiden, kuten USP:n, PhEUR:n ja BP:n vertailustandardeihin.

Farmasian sekundaaristandardit

Miten kohinaa ja ylimääräisiä signaaleja voidaan vähentää minimiin erittäin herkissä UHPLC-MS-analyyseissä? Merckin uudet, huippuluokkaiset UHPLC-MS-liuottimet ovat parannus alhaisen perustason kohinalle ja puhtaalle massaspektrille. Uusi valikoima pitkälle kehitettyjä UHPLC-MS LiChrosolv® -liuottimia ylittää kaikki odotukset, tarjoten nopeita ja luotettavia tuloksia sekä ESI/APCI:n positiivisissa että negatiivisissa ionisaatiotiloissa.

LiChrosolv® UHPLC-MS -liuottimet

Parhaan analyysin saamiseksi Merck tarjoaa laajan valikoiman erittäin puhtaita liikkuvan faasin lisäaineita LC-MS-käyttösovelluksiin. LC-MS-portfolio sisältää yleisimmin käytettyjä happoja, emäksiä ja erittäin puhtaita haihtuvia suoloja LC-MS-käyttöön.

LiChropur® -lisäaineet ja reagenssit

Analyyttisten standardien ja sertifioitujen vertailumateriaalien (CRM:t) ainoana valmistajana maailmanlaajuisilla markkinoilla Merck tarjoaa tiedeyhteisölle kattavan tuoteportfolion ja luotettuja tuotemerkkejä. Korkealaatuisia vertailumateriaaleja on saatavilla vain organisaatioista, joilla on vankka laatujärjestelmä. Kaksinkertainen akkreditointi ISO/IEC 17025:n ja ISO Guide 342:n mukaan edustaa laatujärjestelmän saavutusten huipputasoa ja mahdollistaa sertifioitujen vertailumateriaalien uskottavan tuotannon ja testaamisen.

Certipur® ICP -standardit

TraceCERT® ICHQ3D alkuainestandardit

Certipur® pH -puskuriliuokset Supelco® analyyttisten tuotteiden valikoimasta vastaavat kalibrointitarpeisiisi sertifioiduilla pH-arvoilla sekä 20°C:ssa että 25 °C:ssa. Vaatimustenmukaisuus voidaan taata aina.

Certipur®-puskuriliuokset

EMSURE®-happojen, -suolojen ja -liuottimien edut:

  • Aina tarkat ja luotettavat
  • Helppokäyttöiset ja turvalliset
  • Viranomaissäädösten mukaiset (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)

Niistä on testattu jopa 70 parametria Merckin tarkasti valvotussa laadunvalvontalaboratoriossa Saksan Darmstadtissa.
Saat käyttöösi esimerkiksi etikkahapon ja Euroopan farmakopean mukaisenanalyysireagenssin

1.00063.1000 tarkemmat tiedot.

 

Tiedoissa mainitaan yli 50 parametria, mikä ylittää huomattavasti
Euroopan farmakopean vaatimuksetTutustu EMSURE®-tuotteisiin

Ympäristö

Alkuun

Tutustu Spectroquant®-spektrofotometreihin

Tuotanto

Alkuun

Merck Prepsolv® -liuottimet on räätälöity helpottamaan tason nostamista analyyttisistä preparatiivisiin erotteluihin, ja ne on valmistettu huomioiden preparatiivisen kromatografian erityisvaatimukset. Niille ominaisia ovat erittäin matalat haihtumisjäämät (< 1 mg/l) ja alhainen vesipitoisuus. Liuottimen laatu varmistaa optimaalisen tuoton ja kolonnin suojauksen. Poistojärjestelmien kattava valikoima takaa, että liuottimia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ilman kontaminaatiovaaraa.

Prepsolv®-liuottimet

Yleistä

Alkuun

Merck Application Notes for Pharmaceuticals companies

Kromatografia

Liikkuvan faasin lisäaineiden vaikutus LC-MS-herkkyyteen Osoitetaan käyttämällä Spice-kannabinoideja

Supel™ BioSPME 96-pin -laitteen vertailu nopeaan tasapainodialyysitekniikkaan plasman proteiinien sitoutumisen määrittämiseksi

Dehydroaskorbiinihapon ja askorbiinihapon (c-vitamiini) HPLC-analyysi SeQuant ZIC HILIC:llä

Kipulääkkeiden HPLC-analyysi Ascentis Expressillä

HPLC-vinkkejä ja -niksejä – liikkuvan faasin valmistelu

HPTLC-sovellus Passiflora incarnataa varten

Aripipratsolin tunnistamis-, määritys- ja orgaanisen epäpuhtauden profilointimenetelmät USP-monografian mukaisesti

Sorbitolin ja mannitolin LC MS -analyysi SeQuant ZIC HILIC:llä

Adalimumabin peptidikartoitusanalyysin työnkulku

Seerumin näytteen valmistelu ennen vapaan testosteronin määrittämistä

Dekstrometorfaanin TLC-tunnistustesti Euroopan farmakopean piidioksidia koskevan monografian mukaisesti

UHPLC-MS-analyysi ihmisen IgG:stä vapautuneista N-glykaaneista Supel™ Carbon LC -kolonnissa

Trastutsumabin UHPLC-MS Bottom-Up -analyysi BIOshell™A160 Peptide C18 -kolonnilla

Työnkulku polysorbaatti 80:n analysoimiseksi ® -valmisteessa

Letrotsolin ja sen epäpuhtauksien CHROM HPLC -analyysi

Efedriini-HCl:n ja pseudoefedriini-HCl:n määrittäminen

Rutiinin määrittäminen ikääntymistä ehkäisevän ihovoiteen koostumuksessa käyttämällä kromoliittia

Monoklonaalisten vasta-aineiden nopea analysointi bioanalytiikkaan suunniteltujen silikamonoliittien avulla

Ympäristö

SQ ultrasensitiivinen silikaatin määritys prosessi- ja kattilavedestä clean

Karl Fisher

Vesi antibiooteissa

Vesi liofilisaateissa

Vesi asetyylisalisyylihapossa

Mikrobiologia

EN 17141 Vaikutus ISO 14698 -validointiin MAS-100-ilmanäytteenottimet

Väliaineen täyttökoe Kylmän suodatettavuustutkimus.

Aktiivinen ilmanäytteenotto tryptisella soija-agarilla

Ilman ulostuloaukon hiukkassuodatin elinkelpoiseen ilmanäytteenottimeen MAS-100 NT

Autoklaavin steriloinnin tehokkuuden mittaaminen