Merckin tuotteet lääketeollisuuteen

Pidätkö Merckin kemikaaleista mutta et löydä sopivaa tuotetta omaan lääketeolliseen käyttötarkoitukseesi? Etsintä on nyt ohi!

Merck on lanseerannut lääketeollisuuden kampanjan, jossa esitellään ratkaisuja erilaisiin käyttötarkoituksiin. 

Valikoimissa on esimerkiksi tunnettu asetonitriili 1.00030.2500 sekä Merck Millipore Milli Q -järjestelmät laboratorioveden puhdistukseen. Tutustu esimerkiksi liuottimiin, happoihin, emäksiin, ICP-standardeihin ja vesijärjestelmiin
Kaikki mitä tarvitset muun muassa kromatografiaan, ilmanäytteenottoon, ympäristöanalyyseihin, laadunvalvontaan, näytteiden valmisteluun, vedenlaadun määritykseen ja aineosa-analyysiin.

Tutkimus ja tuotekehitys

Alkuun

Fused-Core® -tekniikkaan perustuvat Ascentis® Express -kolonnit tarjoavat maksiminopeuden ja tehokkuuden sekä UHPLC- että HPLC-järjestelmissä. Fused-Core® -partikkelit tarjoavat paljon lyhyemmän diffuusioreitin verrattuna täysin huokoisiin partikkeleihin, mikä minimoi piikin leventymisen. Tuloksena on suuret tehokkuudet, jotka ovat tyypillisesti 40% suurempia verrattuna samankokoisiin täysin huokoisiin partikkeleihin. Ascentis® Express -kolonneja on saatavilla 2; 2,7 ja 5μm:n partikkeleilla ja erittäin laajalla kolonnikemioiden valikoimalla.

Ascentis® Express -kolonnit

BIOshell™ UHPLC ja HPLC -kolonnit ovat erittäin nopeita ja tehokkaita biomolekyylien erotteluun sekä UHPLC- että HPLC-järjestelmissä. Fused-CoreR pinnallisesti huokoiset silikapartikkelit (SPP), joiden huokoset ovat kooltaan 90 A - 1000 A, mahdollistavat erinomaisen glykaanien ja suurien proteiinien erottelun. Erityisesti 1000 A:n huokoskoko on selvästi parempi verrattuna yleiseen 300 A:n huokosen kokoon erittäin suurien proteiinien erottelussa bioterapeuttisten lääkkeiden, mm. monoklonaalisten vasta-aineiden (mAbs) tai molekyylipainoltaan yli 100 kDa:n proteiinien kehittämisessä.

BIOshell™-kolonnit

Farmaseuttisissa näytteissä käytettävien analyyttisten menetelmien täytyy noudattaa tarkkoja määräyksiä. PurospherR STAR RP-18 endcapped -kolonnit sopivat täydellisesti tähän tarpeeseen ja ovat paras valinta USP:ssa (Yhdysvaltojen Farmakopea) luetelluiksi L1-kolonneiksi.

Purospher® STAR -kolonnit

Merck tietää, että vain tarkimmat analyyttiset tuotteet kelpaavat. Sen vuoksi Supelcon portfolio sisältää analyyttisiä GC-kolonneja, joissa on tarvitsemaasi tarkkuutta ja yhtenäisyyttä.

Supelco® GC-kolonnit

Uudet Chromolith® WP300 -kolonnit on suunniteltu varta vasten biotieteiden tarpeisiin. 300 A:n yhtenäisissä Wide pore (WP) -kolonneissa on yksi, erittäin puhtaasta huokoisesta silikasta valmistettu sauva, joka yhdistetään C18,C8- ja C4-kolonneihin. Preparatiivisten kolonnien edut proteiineille:

  • Korkea saanto ja biomolekyylien erikoisselektiivisyys
  • Erittäin nopea erottelu mahdollista
  • Kolonnin käyttöikä on huomattavasti aiempaa pitempi
  • Kolonnin tukkeutumisen riski on vähäinen
  • Näytteiden tehokas käsittely ja pitkäkestoiset kolonnit tuovat kustannussäästöjä

Tutustu Chromolith® WP300 -tuotteisiin

Laadunvalvonta

Alkuun

Merckin sekundaariset farmaseuttiset standardit on sertifioitu kaksinkertaisella akkreditoinnilla ISO/IEC 17025:n ja ISO Guide 34:n mukaisesti, ja ne ovat moninkertaisesti jäljitettävissä eri farmakopeaorganisaatioiden, kuten USP:n, PhEUR:n ja BP:n vertailustandardeihin.

Farmasian sekundaaristandardit

Miten kohinaa ja ylimääräisiä signaaleja voidaan vähentää minimiin erittäin herkissä UHPLC-MS-analyyseissä? Merckin uudet, huippuluokkaiset UHPLC-MS-liuottimet ovat parannus alhaisen perustason kohinalle ja puhtaalle massaspektrille. Uusi valikoima pitkälle kehitettyjä UHPLC-MS LiChrosolv® -liuottimia ylittää kaikki odotukset, tarjoten nopeita ja luotettavia tuloksia sekä ESI/APCI:n positiivisissa että negatiivisissa ionisaatiotiloissa.

LiChrosolv® UHPLC-MS -liuottimet

Parhaan analyysin saamiseksi Merck tarjoaa laajan valikoiman erittäin puhtaita liikkuvan faasin lisäaineita LC-MS-käyttösovelluksiin. LC-MS-portfolio sisältää yleisimmin käytettyjä happoja, emäksiä ja erittäin puhtaita haihtuvia suoloja LC-MS-käyttöön.

LiChropur® -lisäaineet ja reagenssit

Analyyttisten standardien ja sertifioitujen vertailumateriaalien (CRM:t) ainoana valmistajana maailmanlaajuisilla markkinoilla Merck tarjoaa tiedeyhteisölle kattavan tuoteportfolion ja luotettuja tuotemerkkejä. Korkealaatuisia vertailumateriaaleja on saatavilla vain organisaatioista, joilla on vankka laatujärjestelmä. Kaksinkertainen akkreditointi ISO/IEC 17025:n ja ISO Guide 342:n mukaan edustaa laatujärjestelmän saavutusten huipputasoa ja mahdollistaa sertifioitujen vertailumateriaalien uskottavan tuotannon ja testaamisen.

Certipur® ICP -standardit

TraceCERT® ICHQ3D alkuainestandardit

Certipur® pH -puskuriliuokset Supelco® analyyttisten tuotteiden valikoimasta vastaavat kalibrointitarpeisiisi sertifioiduilla pH-arvoilla sekä 20°C:ssa että 25 °C:ssa. Vaatimustenmukaisuus voidaan taata aina.

Certipur®-puskuriliuokset

EMSURE®-happojen, -suolojen ja -liuottimien edut:

  • Aina tarkat ja luotettavat
  • Helppokäyttöiset ja turvalliset
  • Viranomaissäädösten mukaiset (ISO 6353, ACS, Reag. Ph. Eur.)

Niistä on testattu jopa 70 parametria Merckin tarkasti valvotussa laadunvalvontalaboratoriossa Saksan Darmstadtissa.
Saat käyttöösi esimerkiksi etikkahapon ja Euroopan farmakopean mukaisenanalyysireagenssin

1.00063.1000 tarkemmat tiedot.

 

Tiedoissa mainitaan yli 50 parametria, mikä ylittää huomattavasti
Euroopan farmakopean vaatimuksetTutustu EMSURE®-tuotteisiin

Ympäristö

Alkuun

Tutustu Spectroquant®-spektrofotometreihin

Tuotanto

Alkuun

Merck Prepsolv® -liuottimet on räätälöity helpottamaan tason nostamista analyyttisistä preparatiivisiin erotteluihin, ja ne on valmistettu huomioiden preparatiivisen kromatografian erityisvaatimukset. Niille ominaisia ovat erittäin matalat haihtumisjäämät (< 1 mg/l) ja alhainen vesipitoisuus. Liuottimen laatu varmistaa optimaalisen tuoton ja kolonnin suojauksen. Poistojärjestelmien kattava valikoima takaa, että liuottimia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ilman kontaminaatiovaaraa.

Prepsolv®-liuottimet

DNA- ja peptidisynteesikäytössä tarvitaan liuottimia, joiden vesipitoisuus on mahdollisimman pieni. Sen vuoksi Merckin liuottimia käsitellään huolellisesti ja puhdistetaan tehokkuuden ja tuoton optimoimiseksi näissä kriittisissä prosesseissa. Merck tarjoaa kasvavan valikoiman erikoisliuottimia ja reagensseja DNA- ja peptidisynteesille – sekä räätälöidysti että yleisille markkinoille. Poistojärjestelmien kattava valikoima takaa sen, että liuottimia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ilman kontaminaatiovaaraa.

Liuottimet DNA- peptidisynteesille

Yleistä

Alkuun