Oikean Masterflex®-pumppujärjestelmän valinta

Masterflex® peristalttiset pumppujärjestelmät tarjoavat ylivoimaisen tarkkuuden ja toistettavuuden optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi, kun niitä käytetään oikeanlaisten letkujen kanssa. Näissä pumpuissa on uusinta tekniikkaa, kuten integroitu MasterSense -anturivalvonta aineiden laadun varmistamiseksi, pilvipohjainen MasterflexLive® -yhteys, intuitiivinen digitaalinen kosketusnäyttö sekä peristalttisten pumppujen vähäinen huolto ja kustannustehokkuus. Laajasta tuotevalikoimastamme löytyy kaikki tarvittavat tuotteet laboratorioon ja tuotantoon.

Masterflex-pumppuvalikoimat

Masterflexin neljä pumppuvalikoimaa eroavat toisistaan virtausnopeuden osalta:

Masterflexin peristalttinen pumppusarja – osta virtausalueen mukaan

Ismatec®-sarja

Microflow: erinomainen tarkkuus

Virtausalue:
0,0001–365 ml/min

Microflow-pumput >

L/S®-sarja

Tarkka virtauksen säätö

Virtausalue:
0,00005–3 400 ml/min

Tarkka virtaus >

I/P®-sarja

Tehokkaat järjestelmät

Virtausalue:
0,001–26 l/min

Teollinen virtaus >

B/T®-sarja

Suurin virtausnopeus

Virtausalue:
0,3–42 l/min

Pumput, joilla on suurin virtausnopeus >

Jokaisessa Masterflex-valikoimaan kuuluvassa pumppuvaihtoehdossa on tyypillisesti kolme pääkomponenttia, jotka muodostavat pumppujärjestelmän: pumpun käyttölaite, pumpunpää ja pumpun letkut. Valitsemastasi pumppuperheestä riippuen pumpun käyttölaite ja pumpunpää voidaan koota etukäteen tai ne on ehkä tilattava erikseen. Lisätietoja on kohdassa Valitse vaatimuksiisi sopivat komponentit.

Viisi avainkysymystä oikean pumppujärjestelmän valintaan

Jotta voit valita optimaaliseen pumppujärjestelmään tarvittavat oikeat komponentit, vastaa alla oleviin viiteen avainkysymykseen. Näin ymmärrät paremmin tarvitsemasi Masterflex-pumppujärjestelmän parametrit:

Mikä on käyttötarkoituksesi? – Keskeisiä vaatimuksia, jotka voivat vaikuttaa lopulliseen komponenttivalintaan, ovat muun muassa se, millaisessa ympäristössä pumppaus tapahtuu, tai tietyt työnkulun edellyttämät viranomaisvaatimukset.

 • Mitä ainetta pumppaat? – Mitä erityisiä reagensseja aiot pumpata Masterflex-pumppujärjestelmälläsi? Mitkä ovat näiden reagenssien kemialliset ominaisuudet (orgaaniset/epäorgaaniset, pH jne.)? Mitkä fysikaaliset ominaisuudet (viskositeetti, hiukkasten esiintyminen jne.) voivat vaikuttaa valitsemiisi komponentteihin?
 • Mikä on pumppauksen virtausnopeus? – Se voi olla staattinen virtausnopeus, tai se voi olla virtausnopeusalue. Joka tapauksessa virtausnopeuteen vaikuttaa suoraan Masterflex-pumppujärjestelmän jokainen pääkomponentti (pumpun käyttölaite, pumpunpää ja pumppuletku), ja se on otettava huomioon näitä komponentteja valittaessa.
 • Missä paineessa ja lämpötilassa aiot työskennellä? – Paineen osalta on tärkeää ymmärtää sekä maksimikäyttöpaine että ne tekijät, jotka voivat vaikuttaa paineeseen ajan mittaan (esim. inline-suodatus). Lisäksi on tärkeää ymmärtää, kuinka paljon "nostetta" tarvitaan nesteen kulkureitillä pumpun tulopuolella. Toimintalämpötilan ylä- ja alarajan tunteminen antaa pohjan harkittaville letkuvaihtoehdoille.
 • Minkälaista instrumenttiohjausta tarvitaan? – Ohjaatko Masterflex-pumppujärjestelmääsi paikallisesti, analogisella tulolla, kauko-ohjauksella / edistyneellä verkottumisella jne? Hyödynnettävän ohjaustavan valitseminen auttaa määrittämään Masterflex-pumppujärjestelmään valitsemasi käyttölaitteen tärkeimmät ominaisuudet.

Oikeiden komponenttien valitseminen pumppujärjestelmääsi

Kun olet vastannut edellä lueteltuihin viiteen avainkysymykseen, voit aloittaa Masterflex-pumppujärjestelmän komponenttien valinnan. Kuten aiemmin mainittiin, Masterflexin täydellinen pumppujärjestelmä koostuu kolmesta pääkomponentista – pumpun käyttölaitteesta, pumpunpäästä ja pumppuletkuista. Ismatec® ja B/T® -valikoimien osalta pumpun käyttölaite ja pumpunpää tilataan yleensä yhdessä yhtenä yksikkönä; L/S® ja I/P® -valikoimissa pumpun käyttölaite ja pumpunpää tilataan yleensä erikseen.

Mitä kannattaa ottaa huomioon Masterflex-käyttölaitetta valittaessa

 • Virtausnopeus – Kukin Masterflex-valikoima määritellään yhteensopivien käyttölaitteiden tukeman virtausnopeusalueen mukaan. Siksi on valittava käyttölaite, joka pystyy tuottamaan sovelluksessasi tarvitsemasi virtausnopeuden (virtausnopeudet).
 • Kiinteä- tai muuttuvanopeuksinen – Kiinteänopeuksiset Masterflex-käyttölaitteet ovat tyypillisesti edullisempia, mutta ne eivät tue virtausnopeuden mukauttamista tarpeen mukaan. Muuttuvanopeuksiset käyttölaitteet sen sijaan pystyvät säätämään nopeutta ja virtausnopeutta tarpeen mukaan, mutta ne ovat tyypillisesti kalliimpia.
 • Virtausnopeuden tai annostelumäärän tarkkuus – Joissakin käyttölaitteissa virtausnopeutta voidaan säätää vain manuaalisesti potentiometriin perustuvilla muutoksilla, kun taas monissa käyttölaitteissa on digitaalinen nopeudensäätöpiiri niitä käyttötarkoituksia varten, jotka vaativat erittäin tarkkoja ja toistettavampia virtausnopeuksia.
 • Tarvittava ohjaustyyppi – Jotkin Masterflex-käyttölaitteet ovat yksinkertaisempia toiminnaltaan ja tukevat siten vain paikallista ohjausta, kun taas toiset käyttölaitteet tukevat analogista ohjausta ja jopa etäohjausta edistyneiden tietoliikenneprotokollien, kuten Profibus®ja EtherNet/IPTM avulla.
 • Sterilointi ja suojaus vaaroilta – Monissa Masterflex-käyttölaitteissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo. Lisäksi ne ovat pöly- ja vesitiiviitä, jotta ne voidaan pestä ja puhdistaa. Joissain käyttölaitteissa on kuitenkin saatavana erilaisia kotelovaihtoehtoja kustannusten säästämiseksi.

Mitä on otettava huomioon Masterflex-pumpunpäätä valittaessa

 • Virtausnopeus – Eri Masterflex-pumpunpäiden virtausnopeudet vaihtelevat niiden koon ja niissä käytettävien rullien määrän mukaan. On tärkeää tarkastaa kunkin pään tekniset tiedot sen varmistamiseksi, että valittu pää tukee sovelluksessa tarvittavaa virtausnopeutta (-nopeuksia).
 • Letkunvaihtojen tiheys – Jotkin Masterflex-pumpunpäät on suunniteltu tietylle letkukoolle eivätkä ne yleensä tue nopeaa letkunvaihtoa. Muut pumpunpäät tukevat useita Masterflex-letkukokoja ja sisältävät nopean letkunvaihtotoiminnon.
 • Haluttu kanavien määrä – Kun tiedät, kuinka monta kanavaa on käytettävä (joko tuottavuuden lisäämiseksi tai pulsaation vähentämiseksi), voit valita harkitsemasi Masterflex-pumpunpäävaihtoehdot.
 • Kemiallinen yhteensopivuus – Yleensä pumpattavat kemikaalit eivät koskaan kosketa pumpunpäätä, mutta kemikaalivuodon varalta Masterflex-pumpunpäiden valmistusmateriaalit ovat keskeinen tekijä valintaprosessissa.
 • Tarvittava tarkkuus – saat tarkimmat ja toistettavimmat virtausnopeudet, valitsemalla vakiopumpunpäät, joissa voidaan käyttää vain yhtä kokoa.

Mitä on otettava huomioon Masterflex-pumppuletkuja valittaessa

Oikean pumppuletkun valinnassa on otettava huomioon monia tekijöitä. Perusteellinen STAMP-letkujen valintaopas auttaa valinnassa . Valintaoppaan yleiskuvaus:

 • Koko – Sisähalkaisija ja seinämän paksuus määrittävät keskeiset ominaisuudet, kuten virtausalueen, enimmäispaineen ja kyvyn käsitellä viskoosisia nesteitä hyvin. Tarkkuuspumppuletkut ovat erinomainen valinta useimpiin käyttökohteisiin. Käyttökohteissa, joissa on korkeamman viskositeetin nesteitä tai joissa korkeammat paineet ovat tyypillisiä nesteen kulkureitille, korkean suorituskyvyn pumppuletkut ovat paras vaihtoehto. (HUOMAUTUS: Jos käytetään korkean suorituskyvyn pumppuletkuja, on valittava Masterflex-pumpun käyttölaite ja pumpunpää, jotka ovat yhteensopivia kyseisen letkun kanssa.)
 • Lämpötila – Sekä nesteen että ympäristön lämpötilojen ymmärtäminen – ja niiden vertaaminen saatavilla oleville letkumateriaaleille annettuihin luokituksiin – voi auttaa Masterflex-pumppuletkun valinnassa.
 • Käyttötarkoitus – Joillakin sovelluksilla on erityisiä teollisuusvaatimuksia, kuten liittovaltion tai muiden säädösten, kuten FDA 21 CFR 177.2600 ja USP Class VI, noudattaminen, joten saatavilla olevien Masterflex-letkumateriaalien viranomaishyväksyntöjen tarkastaminen on välttämätöntä. Viskositeetin ja nesteen sisältämien hiukkasten ymmärtäminen voi myös auttaa Masterflex-pumppuletkun valinnassa.
 • Aineet – Tärkeää on tuntea reagenssin (reagenssien) kemiallinen luonne ja verrata sitä saatavilla olevien Masterflex-letkumateriaalien kemialliseen yhteensopivuuteen. Kemiallinen yhteensopivuus -tietokantamme voi auttaa sinua oikeassa valinnassa.
 • Paine – Korkeammat paineet edellyttävät usein paksumpiseinäisten, Masterflexin korkean suorituskyvyn pumppuletkujen käyttöä sekä erityisiä liitäntävaihtoehtoja, jotka kestävät nämä paineet.

Muita harkittavia lisävarusteita

Masterflex-pumppujärjestelmän kolmen keskeisen komponentin lisäksi on olemassa lukuisia muita huomioon otettavia osia. Liittimet, siirtoletkut ja muut lisävarusteet (esim. virtausnopeusanturit, paineanturit, vuodonilmaisinanturit, pulssinvaimentimet jne.) ovat kaikki tärkeitä lisävarusteita, jotka voivat tehostaa koko nestekiertokanavaa merkityksellisillä tavoilla varmistamalla laitteiston käyttäjien turvallisuuden sekä minimoimalla seisokkiajan ja maksimoimalla laitteiston ja prosessin käyttöajan. Jos sinulla on kysyttävää näistä saatavilla olevista lisävarusteista, ota yhteyttä paikalliseen Avantorin nesteenkäsittelyasiantuntijaan tai sovellustukitiimiimme, jotka auttavat sinua mielellään.