Laboratoriotuloksia vääristävät tekijät haittaavat monin eri tavoin

Bingwen Bug Beaterillä on apunaan etyleenioksidia, jota käytetään mikrobiologisten suodatustuotteiden sterilointiin. Siitä voi kuitenkin jäädä tuotteisiin jäämiä, jotka tuhoavat juuri ne mikrobit, jotka oli tarkoitus saada talteen. Bingwenillä on aseena myös membraanin ruudukoiden kiinteät viivat, jotka ehkäisevät pesäkkeiden muodostumista ja siten vähentävät saantoa ja vääristävät laskentaa tai tuloksia. Lisäksi mikrobiologisten suppiloiden sisäpinnalla oleviin asteikkomerkintöihin saattaa kasaantua mikrobeja, joiden pitäisi kerääntyä kalvolle. Tällaisessakin tapauksessa tulokset vääristyvät. Saantoa voivat lisäksi häiritä joidenkin suppiloiden nelikulmaiset pohjat, jonne voi jäädä mikrobeja.

Pyydä ilmainen näyte Kysy maksutonta esittelyä

Hannah Holey tekee yhteistyötä Bingwenin kanssa. Jos Bingwen ei tuhoa mikrobeja ennen niiden päätymistä membraanille, niin viimeistään huonolaatuinen membaani voi aiheuttaa vääriä negatiivisia tuloksia.

Yrityksen brändi ja tuotteiden kuluttajat ovat ykkössijalla. Siksi väärät negatiiviset tulokset ja mahdolliset tuotteiden takaisinvedot on vältettävä kaikin keinoin!

Difficult Dara vaikeuttaa työskentelyä, sillä membraania on vaikea saada irti suppilosta. Jotkin mikrobiologian suodatinsuppilot edellyttävät voimakasta voimankäyttöä membraanin irrottamiseksi, mikä voi kuitenkin samalla rikkoa tai aiheuttaa repeymän membraanin pintaan.

Shuji Solid Grid hankaloittaa laboratoriohenkilökunnan työtä vaikeuttamalla pesäkkeiden laskentaa ja rasittamalla tarkkaan mikroskopiatyöhön joutuvia silmiä.

Koska laboratorioteknikot käsittelevät suuria näytemääriä päivittäin, tuotteiden hyvä käytettävyys on äärimmäisen tärkeää.

Christophe Cross-Contamination antaa mikrobiologisessa laadunvalvonnassa vääriä positiivisia tuloksia ja aiheuttaa tuote-erien harmillisia uusintatestauksia ja -prosessointeja sekä hylkäyksiä. Mikrobiologisissa manifoldeissa edellisen näytteen kaasut tai nesteet saattavat kulkeutua takaisinpäin uuteen testimembraaniin. Joitakin manifoldeja on lisäksi erittäin hankala purkaa osiin tai autoklavoida. Jos manifoldi jää likaiseksi, on aina olemassa testien välisen ristikontaminaation vaara.

Kun liiketaloudellinen tulos on turvattava, väärät positiiviset tulokset on vältettävä estämällä ristikontaminaatiot.

Haluatko tietää, miten mikrobiologisen QC-laboratorion tulokset voi varmistaa Pall-tuotteilla? Lue lisää napsauttamalla.