Vakuumikonsentraatio

Arvokkaiden näytteidesi vakuumikonsentraatio on erittäin tärkeä vaihe uusia aineita luotaessa. Kaikkinainen häviäminen tai kontaminaatio näytteiden välillä pitää estää esim. "pumpattaessa".

VWR:llä on optimaalinen valikoima orgaanisen synteesin vakuumikonsentraatiojärjestelmille tarkoitettuja tuotteita.

Optimaalinen ratkaisu

CentriVap® vakuumikonsentraattorit

Vesiliuoksille tai happamille näytteille. Lämpötila 100 °C:een asti 1 °C:n välein. Roottorit kaikenlaisille putkille ja mikrolevyille.