VWR Chemicals News

Kattava ICP-MS-standardien valikoima 10 mg/l:n pitoisuudella

68 yksittäisen alkuaineen ICP-MS-standardit metallijäämien analyysin kalibrointiin

Tiheysstandardit

182 tiheysstandardia eri lämpötiloissa käyttöä varten (15 °C, 20 °C, 25 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C, 80 °C)

Kattava taitekerroinstandardien valikoima (1,34325...1,65808 ŋD)

Täydellinen 25 liuotinpohjaisen sekä sakkaroosistabiloidun standardin valikoima 20 °C:n lämpötilaan

Ion Chromatography standards 1000 mg/l in water

More than 50 single element solutions

Karl Fischer -reagenssit vesipitoisuuden määrityksiin

Analyysikemisteille, jotka tarvitsevat vettä joka ainoa kerta tarkalleen halutun määrän

Kjeldahl-tabletit

20 erilaista koostumusta typen määrittämiseen

Sulamispistestandardit

Laitteiden tarkkaan kalibrointiin

PESTINORM® liuottimet headspace-analyysiin

Erittäin puhtaita liuottimia orgaanisten haihtuvien epäpuhtauksien analysointiin

Ultra LC-MS -liuottimet

Uudet LC-MS Ultra HiPerSolv CHROMANORM® -liuottimet takaavat erinomaisen laadun UHPLC-MS-analyyseissä