VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management on älypuhelimissa ja tablet-tietokoneissa toimiva käyttöliittymä. Se on tarkoitettu käyttäjille ja palveluntarjoajille, joilla on tällä hetkellä käytössään VWR:n Equipment Management -ratkaisu.

Kätevyys – Selkeys – Varaston ja palveluiden hallinta

Monissa organisaatioissa, yrityksissä ja tutkimusinstituuteissa laitteisto on olennainen osa tutkijoiden työtä. VWR Equipment Management -ratkaisu ja VWR Equipment Management -sovellus mahdollistavat laitteiston hallinnan ja valvonnan koko organisaatiossa. Equipment Management on osa laatujärjestelmää, joka auttaa asiakkaita saavuttamaan vaatimustenmukaisuustavoitteensa. VWR Equipment Management soveltuu kunnossapidon, kalibrointien, korjausten, laitevaraston ja monien muiden tavallisten tehtävien tehokkaaseen hoitamiseen ja helpottaa yrityksen laitteiston hallintaa.

VWR Equipment -sovellus integroidaan VWR Equipment Management -järjestelmään, jossa se auttaa henkilöstöä ja palveluntarjoajia pysymään ajan tasalla laitteistostaan missä tahansa.

VWR Equipment -järjestelmän edut:

 • Rekisteröi uudet tuotteet ja ota kuvia.
 • Tunnista tuotteet QR- tai viivakoodilla.
 • Tarkista tuotteen sijainti.
 • Tarkista laitteiston huoltoaikataulut.
 • Seuraa ja hallitse palvelupyyntöjä ja työtilauksia.
 • Luo laboratoriota varten uusia palvelupyyntöjä, kuten dokumentaation parantaminen valokuvilla.
 • Joustavaa laitteistonhallintaa

Suurpääomasijoituksiin liittyvien pienten ostojen rutiininomainen tekeminen ja hallitseminen on erittäin tärkeää silloin, kun halutaan saada sijoituksilta parempaa tuottoa ja vähentää liiketoiminnan kustannuksia. Helppokäyttöinen VWR Equipment Management -ratkaisu siirtää laitteiston hallintavastuun pois yksittäisiltä käyttäjiltä.

VWR Equipment Management yhdistää laitteistoportfolion, huoltoaikataulut, varaston ja työtilausten hallinnan niin, että päätöksenteko, hallinta ja seuranta on nopeaa ja helppoa.

VWR Equipment Management -ratkaisun edut:

 • Pilvipalvelujärjestelmä tukee varastonhallintaa mobiililaitteilla, selkeä käyttöliittymä
 • Pitää kirjaa laitteiston kaikista huoltotoimista: huoltotiedot, ennakoivan kunnossapidon aikataulut, työtilausten luominen
 • Mahdollistaa tallentuneisiin tietoihin perustuvat strategiset hankinnat ja omistamisen kokonaiskustannusten (TCO) laskemisen
 • Sopimusten ja takuiden hallinta
 • Näyttää raportteja ja luo tärkeimmät suorituskykyindikaattorit
 • Vertailee valmistajia, palveluntuottajia ja alihankkijoita keskenään

*Huomaa, että VWR Equipment Management -sovelluksen käyttö edellyttää VWR Equipment Management -ratkaisun käyttöönottoa ja määrittämistä. VWR voi arvioida yrityksesi tarpeet ja tarjota sopivia tuotteita, koulutusta ja teknistä tukea. Ota yhteys paikalliseen VWR-jälleenmyyjään tai käy osoitteessa vwr.com.