VWR SearchPad

VWR SearchPad on tablet-tietokoneeseen tarkoitettu hakutyökalu tutkijoille ja tieteilijöille, jotka tällä hetkellä käyttävät VWR:n VSR+-tekniikalla toimivaa laboratoriotarvikkeiden hallintajärjestelmää.

Helppous – selkeys – laboratorioiden hankintaratkaisu varastoihin

Monissa tiede- ja tutkimuslaitoksissa on useita laboratorioita ja varastoja, joissa säilytetään tietyillä tutkimusaloilla tarvittavaa välineistöä. VWR SearchPad -työkaluun sisältyy VWR:n VSR+-varastonhallintaohjelmisto, jolla voi etsiä tuotteita useita laboratorioista tai varastoista GPS-toiminnolla sen mukaan, mistä tuotteet löytyvät lähimpää. Tutkijat voivat pyytää paikan päällä työskentelevää VWRCATALYST-henkilöstöä tuomaan tuotteet tiettyyn laboratorioon tai hakea ne lähimmästä varastosta.

VWR SearchPad -työkalun ja VSR+-tekniikalla toimivan varastonhallinnan edut:

  • VSR+-tekniikalla koko toimitusketjua on helppo seurata tutkijan työpöydältä varastoihin asti
  • Pilvipalvelujärjestelmä tukee varastonhallintaa mobiililaitteilla, selkeä käyttöliittymä
  • VSR+-järjestelmä tukee VWR:n sekä kaikkien muiden myyjien toimittajien tuotteita
  • Hallinnolliset työt helpottuvat: tuotteiden etsiminen, varastotilanteen tarkkaileminen, varaston täydentäminen vwr.com-sivuston kautta sekä saapuvien lähetysten tarkistaminen
  • Järjestelmä ilmoittaa tapahtumista ja lähettää käyttäjille, esimiehille ja järjestelmänvalvojille viestin odottavista tehtävistä, kuten tilauksista, pyyntöjen noutamisesta, lähetyksistä ja tuotteiden vähenemisestä
  • Varaston tilanne päivittyy reaaliaikaisesti jokaisessa laboratoriossa ja varastossa
  • Helppo ottaa käyttöön ja integroida nykyisiin hallintajärjestelmiin

*Huomaa, että VWR SearchPad -sovelluksen käyttö edellyttää VSR+tekniikalla toimivan VWR-varastonhallinnan käyttöönottoa ja määrittämistä. VWR voi arvioida yrityksesi tarpeet ja tarjota sopivia tuotteita, koulutusta ja teknistä tukea. Ota yhteys paikalliseen VWR-jälleenmyyjään tai käy osoitteessa vwr.com.