EN16523-1 korvaa EN374-3:2003-standardin vuoden loppuun mennessä

Varmuutta ensi vilkaisulla

Menetelmät ovat teknisesti erittäin samanlaisia, mutta vaatimukset ovat muuttuneet huomattavasti. Läpäisevyystesteihin käytettävien kemikaalien luettelo on kasvanut 12:sta 18:aan, ja dekantterisymboli korvautuu 3 erilaisella erlenmeyerkolvikuvalla.

  • Tyyppi C, perussuojaus: vähintään tason 1 suojaus luettelon 1 kemikaalia vastaan
  • Tyyppi B, keskitason suojaus: vähintään tason 2 suojaus luettelon 3 kemikaalia vastaan
  • Tyyppi A, korkean tason suojaus: vähintään tason 2 suojaus luettelon 6 kemikaalia vastaan