Vesianalyysisovellukset

Puhdas vesi on olennainen osa jokapäiväistä elämää − veden saannosta jäteveden käsittelyyn. Veden analysointi koko kiertokulun aikana on tärkeää.

1) Veden saanto − pinta- ja pohjaveden testaus
Veden testauksessa suoraan paikan päällä vaaditaan tarkan analyysin takaava, kestävä sekä vesi- ja pölytiivis laite, kuten Spectroquant.® Move -kolorimetri. Visuaalinen ja testiliuskavalikoima on saatavana nopeita ja yksinkertaisia semikvantitatiivisia tuloksia varten.

2) Vedenkäsittely − prosessin valvonta
Vedenkäsittelyprosessit vaativat eri parametrien jatkuvaa valvontaa eri tekniikoiden avulla yhdenmukaisuuden takaamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi, kuten esim. pH, sameus tai orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden analyysi spektrofotometrialla ja yli 180 testisarjan avulla.

3) Analyyttinen ja mikrobiologinen testaus
Vesi on testattava mahdollisesti vaarallisten mikrobien, metallien sekä orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden varalta. Merck-tuotevalikoima sisältää useita ratkaisuja mikrobiologiseen havainnointiin, metallijäämäanalyysiin, spektrofotometrian USEPA-menetelmiin sekä haihtuvien ja puolihaihtuvien yhdistelmien analyysiin.

4 & 5) Jäteveden tuottaminen ja käsittely
Jäteveden analyysi on suoritettava sekä ennen käsittelyä että käsittelyn jälkeen, jotta varmistetaan oikeiden menetelmien käyttö sekä se, että puhtaus täyttää asianmukaiset viranomaisvaatimukset. Lukuisia eri ratkaisuja on saatavilla näytteen valmisteluun, mukaan lukien SPE ja SPME. Joitakin analyysejä, kuten TOC, kokonaistyppi jne. varten vaaditaan hajoamiskäsittely lämpöreaktorilla tai hajotussarjalla. Muita tärkeitä parametreja, jotka auttavat varmistamaan vedensaantimme, ovat mm. pinta-aktiivisten aineiden testaus ja desinfiointitestit, kuten esim. kloori, kloridi, peretikkahappo jne. Koko valikoima esitellään alla olevassa jätevesiohjeessa. 

Esimerkkejä vesianalyysisovelluksista ja ohjeista