Hait: Standardiaineet ja vertailumateriaalit

Standardi- ja vertailumateriaaliaineita käytetään laboratorioissa mittauslaitteistojen tarkkuuden ja luotettavuuden parantamiseen ja seurantaan. Tunnetulla pitoisuudella olevan näytteen mittauksen tulos antaa kuvan koko mittauksen eri vaiheiden virheettömyydestä ja mahdollistaa tuloksen vertailukelpoisuuden sekä antaa jäljitettävyyden kansainvälisiin vertailumateriaaleihin. VWR:ltä on saatavissa runsaasti  laboratorioanalytiikan standardiaineita ja vertailumateriaaleja, mm. elintarvikkeille ja ravinteille, standardiaineet  kromatografiaan (HPLC-, GC-standardit, PAH- ja pestisidistandardit), spektroskopiastandardit fotometriseen vesianalyysiin, UV/VIS-standardit, metallianalytiikan standardit esim. AAS-standardit, liekkifotometriaan, ICP-standardit, ICP-MS-standardit, monielementtistandardit ja  myös öljypohjaiset standardit), sekä monia muita: ionikromatografiastandardit (IC-standardit), johtokykystandardit, väristandardit, öljyteollisuuden standardit, viskositeettistandardit, taitekerroinstandardit, hapetus-pelkistysstandardit (Redox), sameusstandardit, sulamispistestandardit, tiheysstandardit ja Karl-Fisher-titrauksen vesipitoisuusstandardit.

Standardi- ja vertailumateriaaliaineita käytetään laboratorioissa mittauslaitteistojen tarkkuuden ja luotettavuuden parantamiseen ja seurantaan. Tunnetulla pitoisuudella olevan näytteen mittauksen tulos antaa kuvan koko mittauksen eri vaiheiden virheettömyydestä ja mahdollistaa tuloksen vertailukelpoisuuden sekä antaa jäljitettävyyden kansainvälisiin vertailumateriaaleihin. VWR:ltä on saatavissa runsaasti laboratorioanalytiikan standardiaineita ja vertailumateriaaleja, mm. elintarvikkeille ja ravinteille, standardiaineet kromatografiaan (HPLC-, GC-standardit, PAH- ja pestisidistandardit), spektroskopiastandardit fotometriseen vesianalyysiin, UV/VIS-standardit, metallianalytiikan standardit esim. AAS-standardit, liekkifotometriaan, ICP-standardit, ICP-MS-standardit, monielementtistandardit ja myös öljypohjaiset standardit), sekä monia muita: ionikromatografiastandardit (IC-standardit), johtokykystandardit, väristandardit, öljyteollisuuden standardit, viskositeettistandardit, taitekerroinstandardit, hapetus-pelkistysstandardit (Redox), sameusstandardit, sulamispistestandardit, tiheysstandardit ja Karl-Fisher-titrauksen vesipitoisuusstandardit.


18 506  results were found

Sort Results

Luettelonäkymä Easy View (new)
SearchResultCount:"18506"
Tuoteluettelon nro: PHR1039-1G
UOM: 1 * 1 g
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: PHR1111-1G
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: CRM46324
UOM: 1 * 1 mL
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 72516-500MG
UOM: 1 * 500 mg
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: PHR1557-3X1.2M
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: CRM48943
UOM: 1 * 1 mL
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 94194-1ML
UOM: 1 * 1 mL
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 37043-25MG
UOM: 1 * 25 mg
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 45820-50MG
UOM: 1 * 50 mg
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: PHR1126-1G
UOM: 1 * 1 g
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 46292-50MG
UOM: 1 * 50 mg
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 34015-100MG-R
UOM: 1 * 100 mg
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 46341-2ML
UOM: 1 * 2 mL
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 91967-50MG
UOM: 1 * 50 mg
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: PHR1640-1G
UOM: 1 * 1 g
Toimittaja: Merck


Tuoteluettelon nro: 72679-50MG
UOM: 1 * 50 mg
Toimittaja: Merck


33 - 48 of 18 506