Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

HPLC-kolonni, HyperSelect™ BDS

Toimittaja: ES INDUSTRIES
HyperSelect™
ESIN125191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSC8 ESIN155291HPCBDSCN ESIN114191HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSC8 ESIN115291HPCBDSC8 ESIN12D191HPBDSC18 ESIN13D291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSC8 ESIN122291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSC8 ESIN13D191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSC8 ESIN115191HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSPH ESIN11D291HPBDSC18 ESIN152291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSPH ESIN154291HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSPH ESIN134191HPCBDSC8 ESIN15D191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSCN ESIN155191HPCBDSC8 ESIN152191HPBDSC18 ESIN155191HPBDSC18 ESIN114291HPBDSC18 ESIN154191HPCBDSC8 ESIN132291HPCBDSCN ESIN135191HPBDSC18 ESIN115291HPBDSC18 ESIN124291HPCBDSC8 ESIN112191HPCBDSC8 ESIN15D191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSCN ESIN112291HPCBDSC8 ESIN114291HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSPH ESIN135291HPBDSC18 ESIN115291HPCBDSPH ESIN15D291HPBDSC18 ESIN112191HPCBDSCN ESIN11D191HPCBDSPH ESIN134291HPBDSC18 ESIN11D291HPCBDSPH ESIN13D191HPBDSC18 ESIN135291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSPH ESIN114191HPCBDSC8 ESIN155191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSCN ESIN15D291HPCBDSC8 ESIN12D291HPCBDSPH ESIN122291HPCBDSCN ESIN112291HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSC8 ESIN11D191HPBDSC18 ESIN155291HPCBDSC8 ESIN125291HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSPH ESIN122191HPCBDSCN ESIN152291HPCBDSCN ESIN134291HPCBDSPH ESIN112191HPBDSC18 ESIN132191HPBDSC18 ESIN134191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSPH ESIN13D291HPCBDSC8 ESIN112291HPCBDSCN ESIN132191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSCN ESIN13D291HPCBDSPH ESIN11D191HPCBDSC8 ESIN122191HPBDSC18 ESIN135191HPCBDSPH ESIN132291HPCBDSPH ESIN152191HPCBDSPH ESIN154191HPCBDSPH ESIN124191HPBDSC18 ESIN115191HPCBDSPH ESIN12D191HPCBDSC8 ESIN152191HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSC8 ESIN11D291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSCN ESIN154191HPBDSC18 ESIN11D191HPCBDSCN ESIN12D191HPCBDSPH ESIN112191HPCBDSPH ESIN124191HPCBDSPH ESIN135291HPCBDSC8 ESIN124291HPCBDSCN ESIN132291HPBDSC18 ESIN124291HPBDSC18 ESIN122191HPCBDSC8 ESIN134291HPCBDSCN ESIN114191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSCN ESIN115191HPBDSC18 ESIN13D291HPBDSC18 ESIN132191HPCBDSPH ESIN122291HPBDSC18 ESIN125291HPCBDSCN ESIN154291HPCBDSC8 ESIN154191HPCBDSCN ESIN125191HPCBDSC8 ESIN122191HPCBDSPH ESIN15D191HPCBDSC8 ESIN125291HPCBDSPH ESIN12D291HPCBDSCN ESIN12D291HPBDSC18 ESIN114291HPCBDSCN ESIN15D191HPCBDSPH ESIN125191HPCBDSCN ESIN12D291HPCBDSC8 ESIN152291HPCBDSPH ESIN155191HPCBDSCN ESIN13D191HPCBDSPH ESIN134191HPBDSC18 ESIN155291HPBDSC18 ESIN114191HPCBDSPH ESIN132191HPCBDSCN
HPLC-kolonni, HyperSelect™ BDS
These columns are an alternative to the Thermo Fisher Hypersil™ columns.

Order Now

 

TILAUS

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm
 

Yleiset toimitusehdot

1. TUOTTEET JA SOVELTAMISALUE
Näitä kauppa- ja toimitusehtoja sovelletaan VWR International Oy:n (VWR) antamiin tarjouksiin tai solmimiin sopimuksiin, jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden toimittamista asiakkaalle (Asiakas) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet.

Toimittamamme tuotteet on tarkoitettu valmistajan dokumentaation ja spesifikaatioiden mukaiseen käyttöön käyttäjän omalla vastuulla. Tiettyjen erityistuotteiden osalta, kuten lääkeaineet (Active Pharmaceutical Ingredients, API), VWR ei kykene täyttämään Euroopan GMP-ohjeiston mukaisia vaatimuksia ihmis- ja/tai eläinkäyttöön tarkoitetuille aineille, joten emme voi näitä tuotteita myydä.

Toimittamiamme tuotteita ei voida käyttää vaikuttavina aineina ihmis- tai eläinlääkinnässä. Varmista aina VWR:ltä tuotteen soveltuvuus apuainekäyttöön lääkevalmisteissa, kosmetiikassa ja elintarvikkeissa tai maatalouskäytössä tai pestisidinä. Asiakkaidemme, jotka suunittelevat tuoteen käyttöä näihin edellämainittuihin tarkoituksiin, tulee aina suorittaa omat sisäiset tarkistuksensa ja varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttöön paikallisten lakien ja säädösten osalta (mm. Euroopan Farmakopea). 

VWR International ei ole vastuussa yhdessäkään tapauksessa, jossa asiakas käyttää tuotetta, joka ei täytä aiotun käytön vaatimuksia. Asiakkaan vastuulla on täyttää kaikki soveltuvat terveys-, turvallisuus ja muut määräykset ja huolehtia asianmukaisesta varastoinnista, käsittelystä sekä eteenpäin myynnistä ja käytöstä lopputuotteen osalta.

2. TOIMITUSEHTO
DDP, nimetty määräpaikka Suomessa (Incoterms 2010).

3. TOIMITUSAIKA
Toimitusaika vahvistetaan tilausvahvistuksessa tai toimitusvahvistuksessa. VWR ei vastaa mahdollisista viivästyksistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

4. HINTA JA MUUT MAKSUT
Hinnat ovat kulloinkin voimassa olevia arvonlisäverottomia (alv 0 %) listahintoja ellei Asiakkaalle ole tehty erillistä tarjousta tai sopimusta. Kaikki alla mainitut maksut ovat arvonlisäverottomia (alv 0%).

Käsittelymaksu                                   26,00 €
Pientilauslisä alle 100 € tilauksista  24,00 €
Vaarallisten aineiden käsittelymaksu  30,00 €
Kuivajääkuljetusten käsittelymaksu  30,00 €

Erikoiskuljetukset laskutetaan erikseen.

Kierrätystynnyreiden panttimaksu
10 litran tynnyri                 35 €
30 litran tynnyri                 55 €
185 litran tynnyri             145 €
Panttimaksu hyvitetään automaattisesti, kun tyhjä tynnyri on palautettu VWR:n varastoon.

5. MAKSUEHTO
Maksuehto on 14 päivää laskutuspäivästä lukien, ellei toisin ole sovittu. Maksun viivästyessä Asiakas on velvollinen maksamaan viivästymisajalta viivästyskorkolain mukaisen koron ja korvaamaan mahdolliset perintäkulut.

6. TOIMITUS JA SIIHEN LIITTYVÄT HUOMAUTUKSET
Asiakas on velvollinen tarkistamaan toimituksen saapuessa määräpaikkaan rahtikirjaa vastaan tuotteiden määrän sekä todentamaan yhdessä kuljetusliikkeen edustajan kanssa mahdolliset kuljetusvauriot. Huomautukset rikkoutuneesta päällyksestä tai kollien puutteesta on tehtävä rahtikirjaan. Huomautus virheestä tai vajauksesta on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa tavaran saapumisesta.

7. VIRHE – JA TUOTEVASTUU
VWR voi harkintansa mukaan joko korjata virheellisen tavaran tai korvata sen uudella omalla kustannuksellaan tai hyvittää tuotteen hinnan. Tämä edellyttää, että tuote on asennettu/säilytetty ja sitä on käytetty ohjeiden mukaisesti ja että VWR:n edustaja on todennut tuotteen virheellisyyden. VWR ei vastaa virheellisen tuotteen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

8. PALAUTUS

Tuotepalautuksissa otetaan aina yhteyttä asiakaspalveluun. Tuotepalautukset hyväksytään mikäli toimitus ei ole tilauksen mukainen tai tuote on viallinen. Virheestä on ilmoitettava myyjälle 8 päivän kuluessa toimituksesta. 

Mikäli asiakas haluaa palauttaa tuotteen omasta tilausvirheestään johtuen, tällöin hyvitämme 80 % palautettavan tuotteen verottomasta hinnasta.

Tuotteen palautus ei ole mahdollista, mikäli: 

1. tuote ei ole enää myyntikelpoinen

2. tuote on tilattu erikseen asiakasta varten (ei varastotuote) 

3. palautuksesta ei ole sovittu asiakaspalvelun kanssa 

9. TAKUUEHDOT
9.1.TAKUUAIKA

VWR myöntää toimittamilleen uusille laitteille 12 kk:n takuun (ohjelmistojen takuuaika 3 kk). Kemikaalit ja tarvikkeet eivät kuulu VWR:n antaman takuun piiriin. Vian ilmettyä Asiakkaan on tehtävä vikailmoitus ensitilassa ja viimeistään kahden viikon kuluessa. Asiakkaan on toimitettava VWR:lle luotettava selvitys takuunalaisen laitteen toimitusajankohdasta ja toimittajasta. Takuu edellyttää, että laitteille on takuuaikana suoritettu tarpeelliset määräaikais- ja ylläpitohuollot. Edellä mainitut huollot eivät kuulu takuuseen.

9.2.TAKUUAJAN KORJAUKSET JA NIIDEN VELOITUS
Takuun perusteella VWR korjaa veloituksetta suunnittelu- , valmistus- ja materiaalivirheistä johtuvat viat, jotka ilmenevät käytettäessä laitetta käyttöohjeiden mukaisesti valmistajan laitteelle tarkoittamassa käytössä. Asiakkaan tulee toimittaa viallinen laite omalla kustannuksellaan VWR:n osoittamaan huoltopaikkaan ja takaisin. Mikäli laitetta ei voida toimittaa VWR:lle korjattavaksi, korjaus tapahtuu Asiakkaan luona siten, että korjaukseen liittyvistä matkakuluista veloitetaan Asiakkaalta puolet. Ohjelmistovirheen korjaus tapahtuu joko korjatun ohjelman toimittamisella taikka korjaus- tai kierto-ohjeiden antamisella asiakkaalle. Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa.

VWR:lle ilmoitettujen takuun piiriin kuulumattomien vikojen tutkimisesta ja korjaamisesta aiheutuneet kulut laskutetaan erikseen, ellei takuunalaisesta laitteesta ole tehty sellaista huolto- tai ylläpitosopimusta, joihin nämä palvelut sisältyvät.

VWR:n takuu ja vastuu eivät käsitä virheitä, jotka johtuvat Asiakkaan antamista virheellisistä tai puutteellisista perustiedoista, virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta laitteiden säilytyksestä, asennuksesta, huollosta, korjauksesta tai muutoksesta, viallisista tai sopimattomista tietotarvikkeista, muiden kuin VWR:n hyväksymien tuotteiden liittämisestä järjestelmään, jännitehäiriöistä, onnettomuudesta tai tavanomaisesta kulumisesta. VWR:n takuu ei käsitä laitteen kuljetusvaurioita eikä toimintakunnon kannalta merkityksettömiä virheitä.

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Kummallakin osapuolella on oikeus purkaa yksittäistä tilausta koskeva sopimus välittömästi mikäli toinen osapuoli olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja.

Tarjouksiin ja sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, mikäli niitä ei voida
osapuolten välisin neuvotteluin sopia, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

11. VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSLUOKAT (VAK-LUOKKA)

1 Räjähteet
2 Kaasut
3 Palavat nesteet
4.1 Helposti syttyvät kiinteät aineet
4.2 Helposti itsestään syttyvät aineet
4.3 Veden kanssa reagoidessaan palavia kaasuja kehittävät aineet
5.1 Hapettavat aineet
5.2 Orgaaniset peroksidit
6.1 Myrkylliset aineet
6.2 Tartuntavaaralliset aineet
7 Radioaktiiviset aineet
8 Syövyttävät aineet
9 Muut vaaralliset aineet

Print These Terms