α-Terpineeni ≥90%

Toimittaja: Thermo Scientific

Varoitus

J62871.AEEA 54.8 EUR
J62871.AE J62871.AP
α-Terpineeni ≥90%
α-Terpineeni
Kaava: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Kiehumispiste: 173…175 °C
Sulamispiste: –48 °C
Tiheys: 0,837
Leimahduspiste: 50 °C (122 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR