HPLC-kolonni, Chromolith® CN

Toimittaja: Merck

Chromolith®
1.52048.0001EA 969 EUR
1.52048.0001 1.52047.0001 1.52050.0001 1.52046.0001
HPLC-kolonni, Chromolith® CN
Kromatografiakolonnit
Syanokolonnit ovat yleensä polaarisempia kuin tavalliset alkyyli-silikakolonnit. Niiden funktionaaliset ryhmät ovat erittäin järjestäytyneitä, ja ne vähentävät liuenneen aineen steeristä estymistä. Tämä muutos myös mahdollistaa aktiivisen kationinvaihdon, jota tapahtuu enemmän neutraalissa pH:ssa kuin happamissa olosuhteissa. Chromolith® CN -kolonnit soveltuvat alkaloidien, öljyjen, flavonoidien, glykolien, fenolien, ftalaattien, steroidien ja sulfonamidien erotteluun.
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR